Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
na této stránce naleznete všechny potřebné informace k rozhodnutí o přihlášení Vašeho dítěte na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo náměstí 177.

Obsah:
 1. Termíny zápisu a zákonné normy
 2. Jak si vybrat správnou školu?
 3. Základní informace o škole
 4. Co si vzít k zápisu a jak na něj připravit dítě?
 5. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 6. Zápisní lístek – formulář (Formuláře si můžete vytisknout, předem vyplnit v klidu domova a předat již vyplněné u zápisu.)
 7. Žádost o odklad – formulář. Pokud chcete vědět více o školní zralosti, doporučujeme Desatero pro rodiče předškoláků
 8. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů - nutné z důvodu nařízení EU (tzv. GDPR) pro zachování činnosti školy, např. organizace škol v přírodě, lyžařského a plaveckého výcviku, řešení pojistných událostí, prezentace školy prostřednictvím webu a kroniky
 9. Kritéria pro přijetí dítěte do základní školy - kritéria v případě, že během zápisu bude naplněna kapacita školy 600 žáků. Kritéria byla projednána se zřizovatelem, jejich zdůvodnění naleznete zde.
 10. Pokud mělo Vaše dítě v loňském školním roce odklad povinné školní docházky, musíte znovu podat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Doporučujeme, aby dítě přišlo znovu k zápisu.
 11. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu. Zde obdrží formulář žádosti o odklad, nebo odevzdá formulář předem vyplněný.
  Do 30. dubna 2024 je nutné doručit na ředitelství školy zprávu z vyšetření v pedagogicko psychologické poradně a potvrzení dětského lékaře nebo klinického psychologa.