Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Krausová
Kabinet:   II. patro, č.102
                   nová budova
Kontakt:   581 659 158
       mail: krausova(zavinac)zssromotovo.cz
Konzultační hodiny:

        Pondělí 8:00 - 9:00

        Středa 14:15 - 15:00, jindy po domluvě

Dotazy a podněty můžete psát na krausova(zavinac)zssromotovo.cz

Do pracovní náplně výchovného poradce patří tyto činnosti:

 • Koordinuje činnost školního poradenského pracoviště.
 • Vede přehled žáků s potřebou podpůrných opatření, podílí se na zpracování potřebné dokumentace.
 • Spolupracuje s pedagogickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, se středisky výchovné péče.
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole.
 • Společně s metodikem prevence sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita,…) a navrhuje nápravná opatření.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR.
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání.
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli.
 • Eviduje nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce.
 • Poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení.
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.
 • Účastní se jednání výchovné komise.