Dopravní hřiště

Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, provozuje Dětské dopravní hřiště Hranice. Toto hřiště se nachází v sousedství školy Šromotovo a má vstup ze Studentské ulice. Školení dopravní výchovy zajišťuje Autoškola Trčka, zastoupená Janem Trčkou. Na této stránce Vás seznámíme s možností využití tohoto dopravního hřiště.

Dopravní hřiště je zařízení určené k výuce dopravní výchovy a výchově dětí pod vedením zaměstnanců škol a školských zařízení či jiných příspěvkových a neziskových organizací. Dopravní hřiště je přístupné od dubna do října v pracovní dny od 7:30 hodin do 17:00 hodin.

Organizace, která chce toto dopravní hřiště využít, si rozmyslí, zda chce zajistit organizovanou dopravní výchovu s odborným školitelem, případně zda chce využít dopravní hřiště za vedení svých zaměstnanců. Pro výuku se školitelem jsou určeny středy až pátky, pro využití bez školitele pondělky a úterky.

Jak postupovat v případě, že chci mít k dispozici odborného školitele?

 • organizovaná výuka je prioritně určena pro žáky 4. ročníku (pozor, dopravní výuka žáků 4. ročníku musí být vždy za účasti odborného školitele!);
 • zvolím si vhodný termín, vybírám dny jen v rozmezí středy až pátku;
 • s dostatečným předstihem si rezervuji školitele dopravní výchovy pana Jana Trčku, tel. 603 259 136 nebo e-mail: info (zavinac) autoskolatrcka.cz;
 • poučím děti o bezpečnosti provozu na dopravním hřišti v souladu s Provozním řádem;
 • nutnou podmínkou je použití ochranných přileb;
 • k dispozici je cca 20 jízdních kol, 6 kol se stabilizačními kolečky a 7 koloběžek, sociální zařízení a venkovní učebna.

Jak postupovat v případě, že si výuku zajistím svépomocí?

 • zvolím si vhodný termín, vybírám dny v rozmezí pondělí a úterý;
 • minimálně jeden den předem si dopravní hřiště rezervuji u Marty Pospíchalové ze školy Šromotovo, tel. 581 659 162 nebo e-mail: pospichalova (zavinac) zssromotovo.cz;
 • v domluvenou dobu zajistí správce hřiště otevření hřiště, sociálního zařízení a skladu kol;
 • pedagogický doprovod je povinen výše uvedené prostory a jízdní kola od správce hřiště převzít;
 • zjištěné závady na vybavení okamžitě nahlásí správci hřiště, závady na jízdních kolech zapíše do sešitu závad umístěného ve skladu kol;
 • poučím děti o bezpečnosti provozu na dopravním hřišti v souladu s Provozním řádem;
 • nutnou podmínkou je použití ochranných přileb;
 • k dispozici je cca 20 jízdních kol, 6 kol se stabilizačními kolečky a 7 koloběžek, sociální zařízení a venkovní učebna;
 • po skončení výuky je pedagogický doprovod povinen předat hřiště zpět správci hřiště;
 • využití dopravního hřiště je bezplatné.

Dokumentace: Provozní řád dětského dopravního hřiště