Metodik prevence

Školní metodik prevence: Ludmila Malá

Kontakty: mala@zssromotovo.cz, tel. 581 659 164

Konzultační hodiny: po telefonické či elektronické domluvě

Činnost školního metodika prevence:

Celoroční práce metodika prevence je úzce spjata s činností celé školy.

Činnost ŠMP jsou dány Vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. – Příloha č. 3: standardní činnosti školy, bod II. standardní činnosti školního metodika prevence.

Minimální preventivní program školy na aktuální školní rok

Mapa krizové pomoci pro děti, které váhají, zda mají vyhledat pomoc: https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/