Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023
Prázdniny

Datum
Prázdniny
26.10. - 28.10.2022
podzimní prázdniny
23.12.2022 - 2.1.2023
vánoční prázdniny
3.2.2023
pololetní prázdniny
6.2.- 12.2.2023
jarní prázdniny
6.4.2023
velikonoční prázdniny
1.7.- 3.9.2023
hlavní prázdniny

Svátky – volno žáků

Datum
Svátek
28.9.2022
Den české státnosti
28.10.2022
Den vzniku samostatného Československa
17.11.2022
Den boje studentů za svobodu a demokracii
7.4. a 10.4.2023 Velký pátek a Velikonoční pondělí
1.5.2023 Svátek práce
8.5.2023 Den osvobození od fašismu

Pedagogické rady

Den
Datum
Hodnocení
Pondělí
21.11.2022
hodnocení 1. čtvrtletí roku
Pondělí
23.1. 2023
hodnocení 1. pololetí roku
Pondělí
24.4. 2023
hodnocení 3. čtvrtletí roku
Pondělí
26.6. 2023
hodnocení 2. pololetí roku

Třídní schůzky (od 16:00 hodin) a konzultace (15:30 - 17:00 hodin)

Den
Datum
Schůze
Pondělí
12.9.2022
třídní schůzky
Pondělí
28.11.2022
konzultační hodiny
Pondělí
27.3.2023
konzultační hodiny
Pondělí
29.5.2023
konzultační hodiny