Kritéria pro přijetí do ŠD

Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání 

ŠD je určena přednostně pro žáky ZŠ a MŠ Šromotovo. Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy dle zákona 564/1990 Sb. část 1 § 3 (odst. 2c). Rodiče jsou povinni řádně vyplnit přihlášku k zájmovému vzdělávání.

Kritéria přijímání žáků do ŠD:

  1. žák první třídy ZŠ a MŠ Šromotovo,
  2. žák druhé třídy ZŠ a MŠ Šromotovo,
  3. žák třetí třídy – dojíždějící, pokud je prodleva mezi koncem vyučování a odjezdem spoje delší než 60 minut,
  4. žák třetí třídy a sourozenec v nižším ročníku docházející do ŠD,
  5. žák třetí třídy,
  6. žák čtvrté třídy – dojíždějící, pokud je prodleva mezi koncem vyučování a příjezdem spoje delší než 60 minut.

ŠD se naplňuje do počtu maximálně 180 dětí.

Zájmové vzdělávání je ukončeno na konci školního roku nebo na základě rozhodnutí rodičů dítěte v průběhu školního roku.

Žák může být vyloučen ze školní družiny za podmínek stanovených ve Vnitřním řádu ŠD.