Zápis z jednání školské rady dne 26.9.2022

10. 10. 2022     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Datum schůzky: 26. 9. 2022

Zúčastnění: p. Barbora Keclíková, Mgr. Michaela Hawigerová, Mgr. Dagmar Janoušková

Omluveni: Ing. Lenka Bělíková, PhDr. Vladimír Juračka

Neomluveni: Mgr. Hana Čamborová

Hosté: Mgr. Radomír Habermann

Program:

  1. schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021/2022
  2. diskuse

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla jednomyslně schválena (p. Bělíková odsouhlasila mailem zprávu předem, nemá žádné námitky ani připomínky).

Členové byli informováni p. ředitelem R. Habermannem o chodu školy, začleňování ukrajinských dětí do tříd, o jejich rozdílné adaptaci na nové prostředí (celkem je na naší škole více než 30 dětí 1. a 2. stupně).

Dále pan ředitel informoval o budoucím odhlučnění školní jídelny, které by se mělo realizovat po 1.1.2023 (v ceně cca 500.000,- Kč).

Novým předsedou SRPŠ byl zvolen p. Lukáš Coufal, který nahradil dosavadní předsedkyni p. Martinu Gajdošovou.

 V Hranicích 5. 10. 2022                                       Zapsala: Mgr. D. Janoušková

 

Nejčtenější články