Zápis do 1. třídy krok za krokem

18. 03. 2017     sekce: Zápis do 1. třídy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 uskuteční 7. a 8. dubna 2017. V pátek proběhne od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin. Co k zápisu potřebujete a jakým způsobem proběhne?

Co potřebuji k zápisu?

 • občanský průkaz rodiče
 • rodný list dítěte
 • pokud má dítě trvalé bydliště jinde, než má rodič uvedeno v občanském průkazu, tak potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte

Jaké dokumenty musím vyplnit?

Oba dokumenty je možné stáhnout z webu školy a přinést je vyplněné k zápisu.

Jak postupovat při žádosti o odklad povinné školní docházky?

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, můžete tak učinit buď přímo u zápisu nebo do 30.4.2017. V každém případě musíte vyplnit dva výše uvedené dokumenty a navíc také žádost o odklad povinné školní docházky. Na žádosti uvedete, komu ze zákonných zástupců máme doručovat písemnosti týkající se Vaší žádosti. Aby mohla být žádost vyřízena kladně, musíte doložit minimálně dvě odborná doporučení. Můžete zvolit:

 • školské poradenské zařízení (PPP, SPC)
 • dětského či odborného lékaře nebo klinického psychologa

Uvedená doporučení musíte doložit již do 30.4.2017! Proto doporučujeme objednat dítě k vyšetření co nejdříve a nečekat až na období zápisu. Pro přesnější vyšetření Vašeho dítěte bude přínosný dotazník pro posouzení školní zralosti dítěte. Doporučujeme požádat učitelky mateřské školy o vyplnění tohoto dotazníku a jeho následné předání ve školním poradenském zařízení.

Co mám dělat, když byl našemu dítěti v loňském roce povolen odklad školní docházky?

V tomto případě musíte opět vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a zápisový list žáka. Doporučujeme taktéž přijít s dítětem k zápisu.

Kolik času si mám vyhradit na samotný zápis?

Snažíme se, aby prostoje během celého zápisu byly minimální. Přesto si na zápis vyhraďte čas asi jedné hodiny. Můžete být přítomni u všech částí zápisu a můžete tak získat od učitelek cenné informace týkající se Vašeho dítěte.

Jaký je harmonogram zápisu a posuzování žádostí?

 • 7. a 8.4. - zápis do 1. třídy
 • do 30.4. - podání žádosti o odklad školní docházky
 • asi od 2.5. do 17.5. - zveřejnění dětí přijatých k základnímu vzdělávání na naší škole
 • do 9.5. - odeslání písemného rozhodnutí o případném nepřijetí k základnímu vzdělávání či o odkladu povinné školní docházky
 • 15.5. od 16:00 hodin - setkání budoucích prvňáčků
 • 19.6. od 16:00 hodin - setkání s rodiči budoucích prvňáčků, informace o potřebných pomůckách, školní družině a stravování

Vážení rodiče, další informace můžete najít na našich webových stránkách, případně je můžete získat na telefonním čísle 581 659 166.