Návod, jak zapsat dítě do 1. třídy krok za krokem

25. 03. 2020     sekce: Zápis do 1. třídy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví proběhnou letošní zápisy s upuštěním některých tradičních postupů. Zásadní změnou je to, že zápisy do 1. třídy proběhnou bez dětí. Přinášíme Vám návod krok za krokem. Uvedené musíte zajistit v době mezi 6. dubnem až 17. dubnem 2020. Na tyto dny je ředitelem školy stanoven termín zápisu.

Kde seženu potřebné formuláře?

Máte několik možností:

 • v popisovaném postupu budou odkazy na jednotlivé dokumenty
 • stáhnout si je z webových stránek školy, v části Rodiče – Zápis do 1. třídy je najdete všechny pohromadě
 • můžete si je vyzvednout ve škole v tištěné podobě, jsou umístěné hned za hlavním vstupem po levé ruce

Jak mám dokumenty vyplnit?

 • dokumenty vyplňte ideálně přímo na počítači, vytiskněte a podepište
 • pokud máte elektronický podpis, podepište dokumenty elektronicky, v opačném případě stačí podpis a sken dokumentu
 • pokud budou dokumenty podepsány pouze jedním zákonným zástupcem, nezapomeňte vyplnit čestné prohlášení na Žádosti o přijetí
 • nezapomeňte uvést funkční kontaktní mail či telefon. Přes ně Vás budeme zpětně kontaktovat.

Jaké dokumenty mám vyplnit?

Vždy musíte vyplnit Žádost o přijetí, Zápisní list žáka a Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Poslední dokument je pouze ve formátu pdf, musíte jej vytisknout a podepsat (případně ručně upravit). K žádosti přiložíte prostou kopii rodného listu dítěte.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, musíte vyplnit Žádost o odklad povinné školní docházky. Poněvadž zápisy budou tentokrát bez dětí, doporučujeme konzultovat školní zralost Vašeho dítěte s učitelkami mateřské školy. K žádosti o odklad musíte vždy dodat následující doporučení:

 • školského poradenského zařízení
 • dětského či odborného lékaře nebo klinického psychologa

Jak dokumenty doručím škole?

Vždy doručujete Žádost o přijetí, Zápisní list žáka, Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a kopii rodného listu dítěte, tj. čtyři dokumenty. Pokud žádáte o odklad školní docházky, přidáte Žádost o odklad a dvě doporučení. Dokumenty musí být Vámi podepsané! Pro samotné doručení si můžete vybrat jeden z následujících způsobů:

 • zaslání mailem na adresu srom@zssromotovo.cz – zašlete sken Vašich dokumentů, případně s elektronickým podpisem
 • zaslání do datové schránky, naše datová schránka je w76mmq2
 • zaslání poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, Šromotovo náměstí 177, 753 01 Hranice – zašlete vytištěné dokumenty Vámi podepsané, doporučujeme zaslání doporučeně
 • vhození do schránky označené Zápis do 1. třídy umístěné za hlavním vstupem do školy vlevo
 • osobní podání v kanceláři školy každý pracovní den od 8:00 do 11:00 hodin.

Dokdy mám dokumenty škole předat?

Dokumenty k zápisu musí být škole předány mezi 6. dubnem až 17. dubnem 2020 (rozhoduje datum doručení). Případná žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do 30. dubna 2020 včetně doložení dvou doporučení.

Jak a kdy se dozvím o vyřešení mé žádosti?

Přijetí žádosti Vám bude do jednoho pracovního dne potvrzeno na telefon či mail, který uvedete v zápisním lístku. Současně Vám bude sděleno registrační číslo ve tvaru Z/2020/…..

V případě nutnosti budete požádáni o doplnění Vaší žádosti. Trvalé bydliště Vašeho dítěte bude porovnáno s evidencí obyvatel města Hranice (s matrikou). Pokud nebude Vámi uvedené bydliště odpovídat evidenci obyvatel, budete požádáni o doložení potvrzení o odlišném trvalém bydlišti Vašeho dítěte. Trvalé bydliště dítěte je prvním kritériem pro přijímání dětí do školy.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí byste se měli dozvědět nejpozději do 7. května 2020. Rozhodnutí o přijetí a odkladech budou zveřejněna na webových stránkách školy pod přidělenými registračními čísly. Případné rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou. Při přijímání dětí k základnímu vzdělávání budeme postupovat dle zveřejněných kritérií.

V případě dotazů se můžete obracet na ředitele školy (581 659 155, habermann@zssromotovo.cz) nebo na paní Mrnuštíkovou (581 659 166, mrnustikova@zssromotovo.cz).