Kdy a jak proběhne zápis do 1. třídy?

18. 03. 2021     sekce: Zápis do 1. třídy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví proběhnou letošní zápisy odlišným způsobem, než na jaký jsme byli zvyklí. Chtěl bych Vás ubezpečit, že máme dostatečnou kapacitu na to, abychom přijali všechny zájemce o naši školu. Forma zápisu se bude lišit v závislosti na výběru rodičů. Nejdříve si rodiče vyberou jednu ze tří možností a následně postupují dle dále popsaného postupu:

 1. chci, aby mé dítě přišlo k zápisu. Na oplátku se dozvím názor pedagogů školy ohledně zralosti mého dítěte, případně se dozvím, jak s dítětem do zahájení školy pracovat, aby ve škole zažívalo pocity úspěchu.
 2. chci, aby mé dítě navštěvovalo třídu s rozšířenou výukou. Bližší informace o tomto pojetí výuky najdete zde.
 3. chci zápis vyřešit pouhým podáním žádosti, bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Osobně doporučujeme první nebo druhou variantu. Přítomnost dítěte ve škole během zápisu má pozitivní vliv na jeho bezproblémovou adaptaci na školní docházku.

1) Chci, aby mé dítě přišlo k zápisu

 • pro zápis svého dítěte si zarezervujete čas, který Vám bude vyhovovat. Můžete si vybrat termín v době od 8. do 12. dubna, vždy od 13:00 do 18:00 hodin.
 • rezervaci můžete provést od dnešního dne nejpozději do 6. dubna po kliknutí na následující odkaz: https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zssromotovo/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40657
 • vyplníte základní údaje o dítěti, zda má dítě ve škole sourozence, zda budete žádat o odklad školní docházky či zda má dítě po odkladu
 • dále vyplníte údaje o zákonném zástupci včetně kontaktních údajů
 • pokud chcete zapsat více dětí, uveďte údaje všech svých zapisovaných dětí
 • musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů a zvolíte Potvrdit a přejít na výběr termínu
 • objeví se Vám nové okno, kde si vyberete místnost (z rozbalovacího menu) a následně si zvolíte termín zápisu kliknutím na Přihlásit. Dole zvolíte možnost Dokončit registraci.
 • na Vámi uvedený mail Vám přijdou podrobnější informace k zápisu, včetně žádosti o přijetí. Tato žádost již bude předvyplněna údaji, které jste zadali při registraci.
 • žádost vytiskněte, vyplňte a podepište
 • den před Vámi rezervovaným termínem Vám přijde mail upozorňující na blížící se termín zápisu

Co mám dělat v den zápisu?

 • v uvedený termín se s dítětem dostavte k zápisu do místnosti, kterou jste si rezervovali (všechny místnosti jsou v přízemí 1. stupně)
 • vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz
 • vezměte si s sebou vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí, dále Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • během zápisu dítěte můžete být přítomni ve stejné místnosti, na konci se dozvíte názor našich pedagogů na zralost Vašeho dítěte

2) Chci, aby mé dítě navštěvovalo třídu s rozšířenou výukou

 • máte možnost navštívit besedu, na které bude představen koncept tohoto vzdělávání. Beseda proběhne v úterý 6. dubna od 16:00 hodin v učebně č. 409. Na besedě se můžete zeptat na cokoliv, co Vás zajímá.
 • pokud budete mít zájem o umístění Vašeho dítěte do této třídy, musíte dítě do školy zapsat a následně musí dítě absolvovat talentové zkoušky
 • o zápis dítěte požádáte vyplněním Žádosti o přijetíZápisního listu žáka a Informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Poslední dokument je pouze ve formátu pdf, musíte jej vytisknout a podepsat (případně ručně upravit).

Registrace k talentovým zkouškám

 • jednotlivé kroky jsou popsány na stránkách Světu vzdělání, tj.:
 • Nejdříve se musíte zaregistrovat pomocí tohoto formuláře. V něm vyplníte své jméno, kontaktní a přihlašovací údaje.
 • Po přihlášení vyplníte elektronickou přihlášku. V ní uvedete, že chcete navštěvovat školu Hranice, ZŠ Šromotovo, dále uvedete jméno, příjmení a datum narození Vašeho dítěte, pokud chcete, tak údaje o mateřské škole, kterou Vaše dítě navštěvuje, musíte potvrdit souhlas s podmínkami a přihlášku odeslat.
 • Po vyplnění a odeslání přihlášky vám přijde ověřovací email, který je potřeba potvrdit. Po jeho potvrzení obdržíte kód dítěte a tabulku termínů talentových zkoušek, ve které si můžete vybrat čas zkoušky, který vám nejvíce vyhovuje. Talentové zkoušky proběhnou ve čtvrtek 8. dubna na ZŠ Šromotovo.
 • V rezervovaný čas se dostavte prosím s dítětem do učebny č. 1 (přízemí 1. stupně). S sebou si vezměte výše uvedené dokumenty, rodný list dítěte a Váš občanský průkaz. Během talentové zkoušky nebudete moci být přítomni.
 • o výsledku talentové zkoušky a o rozhodnutí, zda bude Vaše dítě do třídy přijato, se dozvíte nejpozději do 12. dubna 2021

3) Chci zápis vyřešit pouhým podáním žádosti

Jak mám dokumenty vyplnit?

 • dokumenty vyplňte ideálně přímo na počítači, vytiskněte a podepište
 • pokud máte elektronický podpis, podepište dokumenty elektronicky, v opačném případě stačí podpis a sken dokumentu
 • pokud budou dokumenty podepsány pouze jedním zákonným zástupcem, nezapomeňte vyplnit čestné prohlášení na Žádosti o přijetí
 • nezapomeňte uvést funkční kontaktní mail či telefon. Přes ně Vás budeme zpětně kontaktovat.

Jak dokumenty doručím škole?

Vždy doručujete Žádost o přijetí, Zápisní list žáka, Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů kopii rodného listu dítěte, tj. čtyři dokumenty. Pokud žádáte o odklad školní docházky, přidáte Žádost o odklad dvě doporučení. Dokumenty musí být Vámi podepsané! Pro samotné doručení si můžete vybrat jeden z následujících způsobů:

 • zaslání mailem na adresu srom@zssromotovo.cz – zašlete sken Vašich dokumentů, případně s elektronickým podpisem
 • zaslání do datové schránky, naše datová schránka je w76mmq2
 • zaslání poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, Šromotovo náměstí 177, 753 01 Hranice – zašlete vytištěné dokumenty Vámi podepsané, doporučujeme zaslání doporučeně
 • vhození do schránky označené Zápis do 1. třídy umístěné za hlavním vstupem do školy vlevo
 • osobní podání v kanceláři školy každý pracovní den od 8:00 do 11:00 hodin.

Dokdy mám dokumenty škole předat?

Dokumenty k zápisu musí být škole předány mezi 6. dubnem až 16. dubnem 2021 (rozhoduje datum doručení). Případná žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do 30. dubna 2021 včetně doložení dvou doporučení.

Přijetí žádosti Vám bude do jednoho pracovního dne potvrzeno na telefon či mail, který uvedete v zápisním lístku. Současně Vám bude sděleno registrační číslo ve tvaru Z/2021/…..

Jak a kdy se dozvím řešení mé žádosti?

V případě nutnosti budete požádáni o doplnění Vaší žádosti. Trvalé bydliště Vašeho dítěte bude porovnáno s evidencí obyvatel města Hranice (s matrikou). Pokud nebude Vámi uvedené bydliště odpovídat evidenci obyvatel, budete požádáni o doložení potvrzení o odlišném trvalém bydlišti Vašeho dítěte.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí byste se měli dozvědět nejpozději do 7. května 2021. Rozhodnutí o přijetí a odkladech budou zveřejněna na webových stránkách školy pod přidělenými registračními čísly. Případné rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou. Při přijímání dětí k základnímu vzdělávání budeme postupovat dle zveřejněných kritérií.

V případě dotazů se můžete obracet na ředitele školy (581 659 155, habermann@zssromotovo.cz) nebo na paní Mrnuštíkovou (581 659 166, mrnustikova@zssromotovo.cz).

 

Nejčtenější články