Zápis z jednání dne 16.6.2014

01. 07. 2014     sekce: Školská rada     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Zápis ze schůzky Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo  Hranice

Datum schůzky: 16. 6. 2014

Zúčastnění: Ing. T. Vavřík, MBA,  Mgr. Miluše Kučírková, p. A. Absolonová, Mgr. D. Janoušková

Nepřítomni: Ing. V. Zima, Mgr. M. Raindl

Hosté: Mgr. R. Habermann, p. J. Mrnuštíková

Program:

 1. přivítání všech členů a hostů
 2. projednání Zprávy o hospodaření za rok 2013
 3. diskuse
 • Všichni přítomni členové Školské rady ZŠ a MŠ Šromotovo po prostudování a vysvětlení některých údajů tuto zprávu vzali na vědomí. V diskusi odpovídala na dotazy ekonomka školy p. Jana Mrnuštíková a p. ředitel R. Habermann.
 • rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku a z ostatních zdrojů např. sponzorských darů. Sponzorský dar „Pomáháme školám k úspěchu“ – p. ředitel vysvětlil, jak byla naše škola vybrána, oblasti, ve kterých se škola chce zlepšit. Od září 2013 jako spolupracující škola jsme dostali 540 000 Kč, které lze čerpat na vzdělávání pedagogů, učební pomůcky, podporu zvyšování kvality výuky, ...
 • z investičního fondu byl pořízen altán pro děti z MŠ, kotel do ŠJ a sekací traktor
 • plán investic – budou pořízeny herní prvky na zahradu pro ŠD a přístřešek na sportovní hřiště
 • odpisy majetku – jsou prováděny dle zákona o účetnictví
 • úbytek doplňkové činnosti – menší zájem o využívání tělocvičny a kvůli rekonstrukci školy se dva měsíce nevařilo
 • dotace z úřadu práce – jsou využívány pro zaměstnankyně ve školní jídelně
 • správce hřiště – má na starosti sportovní hřiště, dopravní hřiště a hřiště MŠ v měsících duben až říjen
 • energetický štítek – byl zpracován dle nařízení zřizovatele.
 • po energetických opatřeních (zateplení pláště, výměna oken) a díky mírné zimě měla škola nižší náklady na topení. Uspořené prostředky byly použity na opravy, udržování budovy a na nákup lavic a židlí.
 • paní Absolonové končí volební období (syn vychází z 9. ročníku), v září je nutno zvolit nového zástupce za rodiče žáků.

V Hranicích  20.6.2014                            Zapsala: Mgr. M. Kučírková