Rozhodnutí o žádostech ohledně přijetí k předškolnímu vzdělávání

19. 05. 2023     sekce: Školka     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Oznámení o přijetí

Ředitel Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo, příspěvkové organizace, Šromotovo náměstí 177, Hranice, rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2023 v Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, se sídlem Šromotovo náměstí 177, Hranice, níže uvedeným uchazečům:

P.č.

Registrační číslo

1

MŠ-Z/2023/005

2 MŠ-Z/2023/015
3 MŠ-Z/2023/021
4 MŠ-Z/2023/023
5 MŠ-Z/2023/025
6 MŠ-Z/2023/038
7 MŠ-Z/2023/039
8 MŠ-Z/2023/042
9 MŠ-Z/2023/043
10 MŠ-Z/2023/032

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, Šromotovo náměstí 177, Hranice a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zveřejněno od 19.5.2023 do 12.6.2023.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Hranice, 19.5.2023

Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy