Rozhodnutí o žádostech ohledně přijetí k předškolnímu vzdělávání

15. 05. 2024     sekce: Školka     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Oznámení o přijetí

        Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, se sídlem Šromotovo nám. 177, 753 01  Hranice, rozhodla svým ředitelem v souladu s § 34 odst. 3 (zkušební pobyt 3 měsíce), § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2024 v Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, se sídlem Šromotovo nám. 177, 753 01  Hranice, níže uvedeným uchazečům:

Seznam přijatých dětí:

p.č.

registrační číslo

1

MŠ-Z/2024/003

2

MŠ-Z/2024/015

3

MŠ-Z/2024/018

4

MŠ-Z/2024/020

5

MŠ-Z/2024/021

6

MŠ-Z/2024/024

7

MŠ-Z/2024/026

8

MŠ-Z/2024/027

9

MŠ-Z/2024/028

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, se sídlem Šromotovo nám. 177, 753 01 Hranice a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zveřejněno od 15.5.2024 do 4.6.2024.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, za oznámená.

Hranice, 15.5.2024

Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy