Rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu

24. 06. 2020     sekce: Školka     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Oznámení o přijetí

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, se sídlem Šromotovo nám. 177, 753 01  Hranice, rozhodla svým ředitelem v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v prázdninovém provozu od 17.8.2020 do 31.8.2020 v Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, se sídlem Šromotovo nám. 177, 753 01  Hranice, níže uvedeným uchazečům:

Seznam přijatých dětí:

p.č.

registrační číslo

1

MŠ-Pr/2020/001

2

MŠ-Pr/2020/002

3

MŠ-Pr/2020/003

4

MŠ-Pr/2020/004

5

MŠ-Pr/2020/005

6

MŠ-Pr/2020/006

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, se sídlem Šromotovo nám. 177, 753 01 Hranice a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Zveřejněno od 24.6.2020 do 12.7.2020.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, za oznámená.

Hranice, 24.6.2020       Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy