Péče o děti rodičů IZS a jiných profesí

09. 04. 2021     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

s ukončením nouzového stavu nabízíme rodičům žáků 1. stupně naší školy či mateřské školy následující službu:

 • tato nabídka je určena výhradně rodičům níže uvedených profesí, kteří mají své dítě v Základní škole a mateřské škole Šromotovo, přičemž dítě dochází do mateřské školy nebo na 1. stupeň základní školy
 • vybrané profese:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky
 • rodiče vybraných profesí mají možnost své dítě umístit do mateřské školy (provoz od 6:30 do 16:00 hodin) nebo do speciálního oddělení školní družiny (provoz od 6:00 do 16:30 hodin)
 • v mateřské škole se budou děti podílet na běžné činnosti zajištěné učitelkami mateřské školy
 • ve školní družině bude zajištěna možnost účasti na distanční výuce, na online výuce. Žáci budou mít prostor i pro své volnočasové aktivity (čtení knih, hraní her, pobyt venku). Toto oddělení družiny bude v učebně č. 14.
 • všechny děti budou mít v případě přihlášení se zajištěnou stravu za ceny, jako při standardní docházce do školy

Co udělat, pokud mám zájem?

 • při umístění do mateřské školy:
  • doložit potvrzení zaměstnavatele, ze kterého vyplývá, že rodič pracuje na některé z výše uvedených pozicích
 • při umístění do speciálního oddělení školní družiny:
  • doložit potvrzení zaměstnavatele, ze kterého vyplývá, že rodič pracuje na některé z výše uvedených pozic
  • předat písemnou přihlášku, na které rodič vyznačí rozsah zájmu o toto speciální oddělení školní družiny. Pomůžete nám tak lépe naplánovat organizaci tohoto oddělení.
  • výše uvedené dokumenty předejte prosím nejpozději v úterý 13.4. (pokud se jedná o dítě MŠ nebo žáka 2. až 4. ročníku), či v pátek 16.4. (pokud se jedná o dítě 1. a 5. ročníku)
 • výše uvedené dokumenty předejte prosím učitelce mateřské školy nebo třídnímu učiteli Vašeho dítěte
 

Nejčtenější články