Organizace výuky od 18.11.2020

13. 11. 2020     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

od 18.11.2020 se vrací žáci 1. a 2. ročníků ke standardní prezenční výuce. Jak bude od tohoto dne vypadat organizace výuky?

Mateřská škola

 • mateřská škola je nadále ve standardním režimu, oproti současnosti nedochází k žádné změně.

1. a 2. třída

 • výuka bude probíhat prezenčně, v plném rozsahu, dle rozvrhu pro jednotlivé třídy zveřejněného na webu školy. Pro žáky 1. a 2. ročníku již nebude probíhat distanční výuka.
 • nebude probíhat výuka tělesné a hudební výchovy, v tyto hodiny zařadí třídní učitel aktivity dle potřeby. Neprobíhá ani plavání v druhém ročníku.
 • děti mají povinnost nosit roušku během celého dne. Vybavte prosím Vaše děti dostatečným množstvím roušek.
 • prosíme rodiče, aby se s dětmi (při případném doprovodu) rozloučili u hlavního vchodu a do školy již nevstupovali. Děkujeme.
 • také prosíme rodiče, aby při příznacích respiračního onemocnění neposílali své děti do školy. Děkujeme.

3. až 9. ročník

 • výuka 3. až 9. ročníku probíhá nadále distančním způsobem. Rozvrh online hodin je zveřejněn ve Škole online. Kvůli otevření školy pro 1. a 2. ročníky došlo k drobným změnám. Prosím, seznamte se s nimi.
 • žáci 3. až 9. ročníků mohou využít konzultační hodiny s pedagogy přímo ve škole. Tato nabídka platí zejména pro žáky, kteří mají objektivní potíže s online připojením. Všichni učitelé budou k dispozici každé pondělí od 7:45 do 8:45 hodin. Doporučujeme zájemcům, aby si případné konzultace předem zarezervovali. Kontaktní údaje a umístění učitelů najdete zde. Lze si také s učitelem sjednat individuální konzultaci v jiný termín.

Školní družina

 • školní družina bude zajištěna v plném provozu, tj. ranní družina od 6:00 do 7:45 hodin, odpolední družina od konce vyučování do 16:30 hodin
 • délka pobytu dětí v družině je na základě Vaší přihlášky ze září tohoto roku. Pokud byste chtěli změnit dobu docházky Vašeho dítěte, je nutné tuto změnu udělat písemně.
 • děti budou v ranní i odpolední družině rozděleni podle tříd. V tabulce najdete jména pedagogů a učebnu, ve které budou děti umístěny:
Třída Pedagog v ranní družině Pedagog v odpolední družině Umístění družiny
1.A Černochová Jolana Musilová Renata č. 6
1.B Janík Tomáš Steckerová Martina č. 2
1.C Zicháčková Olga Samiecová Alice č. 10
2.A Smolová Tereza Kuchaříková Pavlína č. 5
2.B Losová Helena Juráňová Martina č. 61 (za šatnami)
 • pokud přivádíte dítě do ranní družiny, zazvoňte na zvonek č. 6 (paní T. Smolová)
 • při vyzvedávání dítěte z družiny postupujete stejně, jako když byl standardní provoz (dítě si vyzvednete od vychovatelky přímo v oddělení družiny). Prosíme rodiče, aby do školy vstupovali pouze s rouškou. Děkujeme.

Zájmové útvary

 • vzhledem k zákazu míchání skupin žáků, nebudou kroužky zatím realizovány

Školní jídelna

 • školní jídelna je nadále v provozu. Žáci 1. a 2. ročníků se budou stravovat standardním způsobem (buď je odvede na oběd třídní učitelka nebo vychovatelka).
 • obědy mohou odebírat v jídelně i žáci 3. až 9. ročníku, pokud jsou doma na distanční výuce. Pozor, mohou chodit do jídleny pouze buď mezi 11:00 až 11:30 hodinou nebo mezi 13:00 až 13:30 hodinou!
 • rodiče musí svým dětem oběd přihlásit, nebude provedeno hromadné přihlášení (a to ani u 1. a 2. ročníků)! Obědy prosím přihlaste do 16.11.2020.
 

Nejčtenější články