Organizace výuky od 12.4.2021

08. 04. 2021     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4.2021 se část žáků vrací k prezenční výuce. Podmínkou návratu žáků je testování tzv. antigenními testy. O průběhu testování Vás budeme informovat v samostatném článku. Jak bude organizovaná činnost jednotlivých součástí školy?

Mateřská škola

 • do mateřské školy mohou docházet děti rodičů IZS, pedagogů MŠ a 1. stupně škol a předškoláci. Příslušnost k vybraným profesím dokládají rodiče potvrzením zaměstnavatele.
 • provoz mateřské školy je zajištěn v plném rozsahu, tj. od 6:30 do 16:00 hodin
 • děti nemusí nosit respirátor ani chirurgickou roušku

Základní škola

 • prezenční výuka žáků bude probíhat tzv. rotačním způsobem
 • v pondělí 12.4. se vrací do školy žáci 1. a 5. ročníku, žáci 2. až 4. ročníku se vzdělávají distančním způsobem
 • po týdnu se situace obrátí, ve škole jsou děti 2. až 4. ročníku, distančně se vzdělávají žáci 1. a 5. ročníku
 • prezenční výuka probíhá v plném rozsahu dle rozvrhu pro standardní výuku (viz web školy), během hodin vyhrazených tělesné a hudební výchově zařazuje učitel aktivity dle potřeby
 • rozvrh online hodin, které tvoří část distanční výuky, najdete v aplikaci Škola online. Pro aktualizaci rozvrhu musíte nastavit správné datum.
 • 2. stupeň, tj. 6. až 9. ročník se nadále učí distančně se zachováním online hodin dle rozvrhu ve Škole online
 • pro 9. ročník jsme připravili do 30.4. konzultace k přijímacím zkouškám. Účast na konzultacích je dobrovolná. Na základě zjišťování předběžného zájmu budou konzultace probíhat ve dvou skupinách. Termíny a přidělené učebny jsou následující:
  • 9.A: středa, 8:00 až 9:45 hodin, učebny č. 69 a 92
  • 9.B: pondělí, 8:00 až 9:45 hodin, učebny 93 a 72
  • 9.C: úterý, 8:00 až 9:45 hodin, učebna č. 93 a 72
  • ve dny konzultací jsou online hodiny až od 12:00 hodin, tudíž i dojíždějící žáci se zvládnou vrátit domů na online hodinu. Pokud by byl problém s návratem, nabízíme deváťákům využít pro online hodiny v daném dni počítače školy.
 • žáci musí mít během přítomnosti ve škole zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou nebo respirátorem

Školní družina

 • školní družina bude zajištěna v plném rozsahu, tj. od 6:00 do 7:45 hodin ranní družina, a od skončení vyučování do 16:30 hodin odpolední družina
 • oddělení družiny budou ve skupinách žáků jedné třídy, nemůže docházet k jejich promíchání
 • družina je pouze pro žáky účastnících se prezenční výuky
 • družiny pro žáky jednotlivých tříd budou v níže uvedených místnostech:
  • 1.A - učebna č. 6
  • 1.B - č. 2
  • 1.C - č. 3
  • 2.A - č. 5
  • 2.B - č. 61 (za šatnami)
  • 3.A - č. 1
  • 3.B - č. 10
  • 4.A - č. 6
  • 4.B - č. 2
  • 5.A - č. 10
  • 5.B - č. 61 (za šatnami)
  • 5.C - č. 5
 • dítě přichází ráno do školní družiny samo
 • při vyzvedávání postupujeme stejně jako při standardním provozu, rodič si vyzvedává dítě u příslušné vychovatelky. V odpoledních hodinách může být uzamčen hlavní vchod. V této situaci můžete využít zvonek u hlavního vchodu, případně mobil 736 161 589 pro kontakt na vychovatelku.
 • děti musí mít po celou dobu ve škole zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou nebo respirátorem

Školní jídelna

 • stravování je zajištěno pro všechny žáky školy, kteří jsou k odběru stravy přihlášeni
 • žáci na distanční výuce mohou stravu odebírat pouze do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:30 hodin a od 13:30 do 14:00 hodin
 

Nejčtenější články