Odpověď zřizovatele na petici občanů

14. 10. 2021     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

v souvislosti s proticovidovými opatřeními se někteří z Vás obraceli na vedení školy ohledně nesouhlasu s přijatými opatřeními. Dostali jsme informaci, že se rodiče obrátili na zřizovatele školy formnou petice. Dovolte mi, abychom Vás s odpovědí zřizovatele seznámili:

"Dne 26 08. 2021 byla městu Hranice doručena petice označená „Za návrat dětí do škol a školek BEZ PODMÍNEK pro školní rok 2021/2022. Iniciativa „Lanškroun pro lidi“.  Zasíláme Vám výtah z odpovědi předsedkyni petičního výboru. 

Rada města Hranic vzala usnesením 1890/2021 – RM 68 ze dne 7. 9. 2021 tuto petici na vědomí a posoudila její obsah s tímto stanoviskem.  

Podepsaní občané v petici nesouhlasí s opatřeními (nošení ochranných prostředků, testování, očkování) v souvislosti s návratem dětí do školských zařízení. Tyto konkrétní opatření vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20. 8. 2021, s účinností od 31. 8. 2021 (dále jen „mimořádné opatření“).

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou vydávána formou opatření obecné povahy a dle judikatury Nejvyššího správního soudu slouží ke konkretizaci zákonem stanovených povinností, tedy vyplývají ze zákona a je povinností těch, kterých se opatření dotýkají, je dodržovat. V tomto konkrétním případě Ministerstvo zdravotnictví ČR vycházelo ze zákonného nastavení pravomocí ministerstva jako orgánu ochrany veřejného zdraví a podle zákona o ochraně veřejného zdraví nařídilo citovaným mimořádným opatřením dodržování preventivních protiepidemických opatření, která snižují riziko přenosu viru SARS-CoV-2 ve školách a školských zařízeních v souvislosti s návratem dětí do škol. 

V případě pochybností nad vydaným mimořádným opatřením a jeho odůvodněním, je možnost je řešit zákonnými prostředky ve správním soudnictví, v tzv. soudním přezkumu.

Město Hranice jako zřizovatel základních škol v Hranicích nemůže požadovat po ředitelích základních škol nesplnění uvedeného mimořádného opatření.

Jsme přesvědčeni, že tímto mimořádným opatřením není žákům bráněno v účasti na prezenčním vzdělávání, a není tak zasahováno do ústavně garantovaného práva na vzdělávání."

 

Nejčtenější články