Konzultační hodiny, družina, plavání a další

06. 01. 2021     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

dovolte mi seznámit Vás s informacemi ohledně organizace některých aktivit ve škole.

Konzultační hodiny

V pondělí 11. ledna 2021 proběhnou v době od 15:30 do 17:00 hodin konzultační hodiny. V tuto dobu máte možnost se osobně sejít s vyučujícími Vašich dětí. Rozpis umístění jednotlivých pedagogů bude standardně zveřejněn u vstupu do školy. Jsme si vědomi obtížné epidemiologické situace, ale zároveň Vás nechceme připravit o osobní setkání s pedagogy školy. Proto Vás prosíme o následující:

  • osobní přítomnost ve škole využijte prosím tehdy, pokud nemáte jinou možnost se spojit s pedagogy školy. Pokud by Vám vyhovovalo jiné spojení, domluvte se prosím s učiteli nejlépe elektronicky s využitím kontaktů zveřejněných zde
  • pokud přijdete ve výše uvedenou dobu do školy, dodržujte prosím platná hygienická pravidla, tj. dvoumetrové rozestupy a nošení roušek. Děkujeme Vám.

Vydání vysvědčení

Výpis z vysvědčení bude vydán ve čtvrtek 28. ledna 2021. Pokud nebudou žáci tento den ve škole, obdrží výpis z vysvědčení v prvních třech dnech po jejich návratu do školy. Hodnocení na vysvědčení uvidíte u svých dětí po přihlášení i ve Škole online, opět nejpozději 28.1.2021.

Platba za družinu

Poplatek za školní družinu – žáci 1. - 2. tříd:

Za období 9-12/2020 činí přeplatek poplatku za školní družinu 158 Kč. Dětem, které mají zaplacený poplatek za období 9-12/2020 bude snížen poplatek za leden 2021 o částku 158 Kč. Poplatek za období 1-3/2021 činí po odečtení přeplatku 442 Kč. Dětem, které mají zaplacený poplatek na celý školní rok 2020/2021, byl přeplatek 158 Kč vrácen dne 6.1.2021 na účet.

Poplatek za školní družinu – žáci 3. - 5. tříd:

Za období 9-12/2020 činí přeplatek poplatku za školní družinu 238 Kč. Dětem, které mají zaplacený poplatek za období 9-12/2020 bude snížen poplatek za leden a únor 2021 o částku 238 Kč. Poplatek za období 1-3/2021 činí po odečtení přeplatku 362 Kč. Dětem, které mají zaplacený poplatek na celý školní rok 2020/2021, byl přeplatek 238 Kč vrácen dne 6.1.2021 na účet.

Pokyny k úhradě poplatku za období 1-3/2021:

Číslo účtu: 15335831/0100

Variabilní symbol: 10

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Částka pro žáky 1-2.tříd: 442 Kč

Částka pro žáky 3.-5.tříd: 362 Kč

Prosíme Vás, poplatek za školní družinu za období 4-6/2021 v současné době neplaťte. Informace ohledně platby tohoto poplatku obdržíte v dubnu 2021.

Plavání žáků 2. - 3. tříd

S provozovatelem plaveckého kurzu bylo dohodnuto ukončení kurzu ke dni 31.12.2020. Do 10.1.2021 bude provedeno vyúčtování a přeplatek Vám bude vrácen. Pokud jste hradili poplatek bezhotovostně, tak Vám přeplatek bude vrácen na Váš účet. V případě, že jste hradili poplatek hotově, kontaktujte p.Mrnuštíkovou (e-mail: srom@zssromotovo.cz, telefon 581 659 166, mobil 774 470 724) a dohodněte se na vyplacení přeplatku.

Stejně tak bylo rozhodnuto, že nebudeme realizovat plánované plavání v mateřské škole (mělo začít začátkem února 2021).

Lyžařský výcvik 5. tříd

Lyžařský výcvik 5. tříd, který měl proběhnout od 8.2. v Tošovicích, je bez náhrady zrušen.

 

Nejčtenější články