Informace k testování žáků

08. 04. 2021     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4.2021 se část dětí a žáků vrací prezenčně do mateřské nebo základní školy. O organizaci činnosti jednotlivých součástí jsme Vás informovali zde. Podmínkou pro osobní účast ve škole bude provedení antigenního testu na Covid 19. Jak bude toto testování probíhat? Testování u všech dětí bude prováděno samoodběrem pomocí testů od společnosti SIGNCLEAN. Testování se nemusí provádět u osob, které prodělaly onemocnění covid a jsou ve lhůtě 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu. Onemocnění doloží rodič potvrzením lékaře nebo laboratoře. Stejně tak se nemusí testovat ty osoby, které mají minimálně 14 dní po vakcinaci proti koronaviru. Opět se tato skutečnost dokládá potvrzením o vakcinaci s uvedením data druhé dávky. Potvrzení Podrobnosti k testování:

Mateřská škola

 • uvítali bychom, kdyby při testování byly dětem nápomocni jejich rodiče. Pokud byste nám v této oblasti vyhověli, počítejte prosím s časovou náročností na provedení testu cca 10 až 15 minut.
 • testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě bude např. v pondělí nepřítomno, testování proběhne první den po jeho návratu do školky.
 • testování bude probíhat v těchto prostorech: prostor před vstupem, prostory šatny a ložnice
 • dítě obdrží testovací sadu a samoodběrem bude postupovat dle pokynů pedagoga nebo rodiče. Provedení odběru pro test trvá do 5 minut, vyhodnocení je po 15 minutách.
 • pokud bude výsledek testu pozitivní, bude rodič obratem informován o výsledku testu s tím, že si dítě musí co nejdříve vyzvednout. Následně od školy rodič dostane potvrzení o pozitivním testu. Kontaktuje ošetřujícího lékaře, s kterým se domluví na dlaším postupu.

Základní škola

Obecné informace k testování

 • účast na prezenční výuce je podmíněna negativním výsledkem testu. Žák, který se odmítne podrobit testování, zůstává doma, distanční výuka pro něj není zajišťována. Absence je v tomto případě považována za omluvenou.

Termín a frekvence testování

 • testování žáků bude probíhat dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • pokud osoba podléhající testování není v pondělí nebo ve čtvrtek přítomna, testování se podrobuje v den příchodu do školy
 • testování probíhá bezprostředně při příchodu do školy, tj. v ranní družině nebo během první vyučovací hodiny
 • pokud žák nebude přítomen první vyučovací hodinu, podrobí se testování bezprostředně po svém návratu

Příprava testování

 • testování bude probíhat v učebně ranní družiny nebo na pracovním místě každého žáka
 • na testování dohlíží přítomný pedagogický pracovník (vychovatel v ranní družině, vyučující 1. vyučovací hodinu). Tato osoba seznámí testované osoby s průběhem testu. I když rodiče mohou být u testování přítomni, jsme schopni zajistit testování svépomocí a spíše doporučujeme omezit pobyt rodičů ve škole.
 • pro lepší informovanost o průběhu testování zveřejnilo MŠMT letáky pro žáky a pro rodiče

Vyhodnocení testu

 • pokud je výsledek testu negativní, žák pokračuje v prezenční výuce
 • pokud je výsledek testu pozitivní, žák odchází sám ze školy nebo do izolační místnosti
 • samostatný odchod ze školy je možný jen tehdy, pokud zákonný zástupce písemně souhlasil se samostatným odchodem žáka
 • izolační místností je místnost dílen vedle hlavního vchodu

Následné kroky pro žáky

 • odchází do izolační místnosti, čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem
 • pokud pozitivní test vyjde jakýkoliv jiný den než v pondělí, jde do izolace celá třída. Pozitivní žák odchází do izolační místnosti, ostatní zůstávají ve třídě.
 • škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení o pozitivním testu
 • zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním testu ošetřujícího lékaře svého dítěte
 • pokud následný PCR test je negativní, je zákonný zástupce povinen o této skutečnosti informovat školu. V tom okamžiku končí izolace celé třídy.
 

Nejčtenější články