Hygienická opatření ve škole od 1.9.

27. 08. 2020     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás seznámil s hygienickými pravidly v naší škole, která jsou přijatá v souvislosti s šířením nemoci Covid 19 a která budou platit od 1. září. Při jejich stanovení jsme vycházeli ze dvou důležitých poznatků:

 1. chceme zachovat kvalitu výuky na co nejvyšší míře, chceme při výuce využít co nejlépe vybavení a učební pomůcky, které máme ve škole k dispozici. Tato snaha s sebou přináší stěhování žáků do odborných učeben, skupinovou práci, dělení tříd na skupiny apod.
 2. po prázdninách nemáme vůbec žádnou představu o tom, v jaké zdravotní kondici k nám děti přijdou. Je možné, že se vrátí z rizikových oblastí, mohou být již nakaženy zmíněným virem.

Z výše uvedených důvodů budou přijatá opatření ve škole během části září přísná. Zavádíme je od 1. září do 18. září 2020. Tato doba je delší než uváděná inkubační doba nemoci Covid 19. Pokud nedojde v tomto období k výskytu výše uvedené nemoci, po 18.9. budou pravidla výrazně zjemněna. Pamatujme prosím, že chráníme sebe, ale také musíme být ohleduplní k okolí. Za to Vám děkuji.

Jaká jsou přijatá pravidla?

 • žádáme rodiče, aby neposílali do školy děti s příznaky respiračního onemocnění (zvýšená teplota nad 37,5 °C, kašel, rýma, ztráta čichu). Pokud jsou uvedené příznaky projevem alergie dítěte, je nutné tuto skutečnost doložit lékařskou zprávou.
 • pokud pedagogové ve škole zjistí, že děti mají výše uvedené příznaky, bude Vás kontaktovat třídní učitel se žádostí, abyste dítě vyzvedli co nejdříve ze školy. Do odchodu dítěte bude izolováno v určené místnosti.
 • při pobytu žáků i rodičů ve společných prostorách školy (chodby, jídelna, sociální zařízení) jsou povinni chránit si dýchací cesty rouškou nebo jiným vhodným způsobem. Z tohoto opatření jsou vyňaty pouze děti navštěvující mateřskou školu.
 • pravidla pro používání roušek během vyučování určuje individuálně vyučující. Předpokládáme, že roušky budou vyžadovány při skupinové práci, při práci s mikrofony v jazykové laboratoři apod. Většinově budou žáci ve třídě pracovat bez roušek.
 • během přestávky budou mít žáci roušky jen ve společných prostorách, ve třídě ji nemusí mít nasazenou
 • ve školní jídelně si žáci odloží roušku na tác, do sáčku nebo do kapsy, nikoliv na stůl

Jak to bude s doprovodem ze strany rodičů?

 • jsme si vědomi, že 1. září je významným dnem pro prvňáčky i pro jejich rodiče. Chceme umožnit rodičům, aby s dětmi tento den byli pohromadě. Uvítání prvňáčků proběhne standardním způsobem, dítě doprovoďte do jeho třídy, jen prosím mějte Vy, rodiče, na ústech po celou dobu roušku. Dětem ji nasaďte pouze po vstupu do školy, ve třídě již roušku mít nemusí.
 • od 2. září doprovoďte své dítě již jen k hlavnímu vstupu do školy, u šaten budou k dispozici jejich třídní učitelky, které jim pomohou s orientací v budově
 • rodiče žáků 2. a vyššího ročníku prosíme, aby do školy vstupovali jen v nutných případech. Rozlučte se prosím se svými dětmi před vchodem do budovy.
 • vyzvedávání dětí ze školní družiny bude probíhat standardním způsobem (rodič si vyzvedává dítě v příslušném oddělení), jen ve společných prostorách bude mít rodič i dítě nasazenou roušku
 • na třídních schůzkách (7.9.) budou mít rodiče ústa zakrytá rouškou

Jsme si vědomi, že využívání roušek je nad rámec doporučený MŠMT. Z důvodů uvedených na začátku jsme přesto k tomuto opatření přistoupili a děkujeme Vám, že tato opatření budete respektovat. Připomínám, pokud nedojde do 18.9.2020 k onemocnění nemocí Covid 19 u žáka či zaměstnance školy, bude po tomto datu povinnost roušek zrušena. Děkuji Vám za pochopení.

Také Vás žádáme, abyste děti poučili o vhodnosti dodržování hygienických zásad s ohledem na kýchání, smrkání, mytí rukou apod. Ve všech třídách budou mít děti k dispozici tekuté mýdlo, teplou vodu, dezinfekci a papírové ručníky. Také jim pomožte ohledně správné manipulace s rouškou. Děkuji Vám.

Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články