Co s dítětem v období mimořádných prázdnin?

20. 03. 2019     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Již dříve jsme Vás informovali, že z důvodu stavebních prací a zajištění bezpečnosti dětí bude školní rok na naší škole zkrácen. Děti obdrží vysvědčení již 7. června a začnou jim téměř tři měsíce dlouhé prázdniny. Poněvadž toto opatření může přinést rodičům zejména mladších dětí problémy při zajištění dohledu nad nimi, připravili jsme tato opatření:

  1. Mateřská škola bude ve standardním provozu až do 28. června, jen bude probíhat v prostorech ZŠ a MŠ Struhlovsko. Děti se budou stravovat tamtéž.
  2. Školní družina pro děti, které jsou do družiny celoročně přihlášeny, bude probíhat do 28. června v době od 6:00 do 16:30 hodin v prostorech kulturního stánku Armády ČR (bývalý Jugoklub). V této chvíli nám již rodiče, kteří mají zájem o umístění v družině v době od 10. do 28. června, tento zájem sdělili. Mohou tak s umístěním dítěte počítat a nemusí již nic dalšího konat. Děti budou stravovány na ZŠ a MŠ Struhlovsko.
  3. Dětem vyšších tříd 1. stupně byl nabídnut prázdninový výjezd poslední týden v červnu, tj. v době od 24.6. do 28.6. O tento výjezd projevili zájem rodiče dětí z 1.B, 4.A, 4.B, 5.A a 5.B. Rodiče již mají k dospozici pokyny k zaplacení zálohy, další nezbytné informace jsou např. na třídních webech či v žákovských knížkách.
  4. Nově můžeme nabídnout 20 míst ve školní družině pro děti, které do družiny nejsou celoročně přihlášené. Tato nabídka platí pro přihlášení na celé období mimořádných prázdnin, tj. od 10. do 28. června. Podmínky pro rezervaci místa jsou následující:
    1. Je nutné vyplnit zápisní lístek do školní družiny a předat jej vedoucí vychovatelce, paní Renatě Musilové. Tento zápisní lístek musí být odevzdán do 31. března 2019!
    2. Je nutné uhradit poplatek za družinu v tomto období ve výši 150 Kč. Tento poplatek musí být uhrazen do 30. dubna 2019 u paní Mrnuštíkové.

Upozorňujeme zájemce o zařazení dítěte do družiny na období 10. až 28. června, že výše uvedené podmínky se vztahují i na rodiče, kteří již o toto zařazení projevili předběžný zájem. Zdůrazňujeme, že nabídka je limitovaná oběma podmínkami, tj. počtem 20 dětí i termínem, tj. 31. březnem. Děkujeme Vám za pochopení.

Radomír Habermann, ředitel školy

 

Nejčtenější články