Adaptační kurz pro budoucí 6. ročník

25. 06. 2020     sekce: Informace     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Ve dnech 3. a 4. 9. 2020 proběhne adaptační kurz pro žáky šestých ročníků. Vzhledem k nestandardní situaci související s koronavirovou nákazou se obvyklá informativní schůzka pro rodiče ve školním roce 2019/2020 nekonala. Informujeme Vás tedy touto cestou.

Cílem tohoto kurzu je vytvořit ve třídách atmosféru spolupráce a důvěry jak mezi spolužáky, tak mezi žáky a jejich třídními učiteli, proto je žádoucí, aby se zúčastnily, pokud možno, všechny děti.

Aktivity, které povedou zkušení učitelé, budou realizovány mimo prostory školy.  Žáci budou mít možnost hlouběji se poznat nejen prostřednictvím týmových her s prvky prožitkové pedagogiky, ale i díky volnému prostoru v časových pauzách mezi jednotlivými programy.

Přesné informace o časovém průběhu obdrží žáci 1. 9. 2020. Předpokládáme, že aktivity proběhnou ve čtvrtek od 8:00 do 19:00 hodin, v pátek od 8:00 do 15:00 hodin.

Rozhodnutí o variantě bez výjezdu a přespání bylo učiněno na základě aktuální situace a vzhledem k problémům se storno poplatky a rušením objednaných akcí.

Složená záloha ve výši 300,-Kč bude využita na zajištění svačin a jedné večeře a na případné vstupy nebo jízdné. Po ukončení akce bude tato záloha řádně vyúčtována.

 

Nejčtenější články