Deváťáci prezentovali své absolventské práce

22. 06. 2021     sekce: Fotogalerie     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Každý deváťák naší školy si na začátku školního roku vybere téma, o kterém by chtěl napsat absolventskou práci. Stejně tak si vybere i konzultanta, s kterým probírá detaily práce. Někteří si vybrali pedagogy školy, jiní své trenéry, rodiče či učitele ZUŠ. Následně má každý více jak pět měsíců na to, aby práci zpracoval v písemné podobě. Snažíme se žáky získat pro to, aby psali o věcech, které je zajímají, kterým se věnují, aby při psaní používali svůj jazyk, své slovní obraty. Jsme rádi, když se vyvarují pouhému kopírování elektronických zdrojů. Požadujeme, aby při zpracování práce čerpali minimálně z jednoho tištěného zdroje.

V první polovině května práci odevzdali v tištěné podobě vedení školy. Letošní rok byl pro ně obtížnější z důvodu distanční nebo rotační výuky. Měli tak ztíženou tradiční podporu v hodinách informatiky. Učitel informatiky napomáhá radami při formální úpravě textů, postupu vložení obrázků a správném uvedení zdrojů. Stejně tak žáci mohou využít ochoty vyučujících českého jazyka, případně konzultantů z řad dospělých, pro korekce v oblasti jazyka českého. Následně jim třídní učitelé pomáhají s přípravou elektronické prezentace na obhajobu práce. Dávají jim tipy, čím by prezentace mohla být obohacena.

Letos jsme přečetli celkem 62 absolventských prací. Práce byly zaměřeny nejčastěji na životní styl, sport, informační technologie, historii a zvířata. Mezi nejzajímavější patřily práce orientované na koníčky žáků. Dozvěděli jsme se, že jsou mezi nimi rybáři, kouzelníci, chovatelky psů a koček, mažoretky, dobrovolní hasiči, sportovci a počítačoví nadšenci. Viděli jsme ukázku juda, mažoretkového a kouzelnického představení, mohli jsme si na sobě vyzkoušet pocity z virtuální reality, ochutnali jsme bylinkový sirup, vyzkoušeli jsme si magickou moc drahých kamenů. Byly to pro nás krásné obohacující chvíle.

Bylo krásné sledovat, jak jste vy, deváťáci, se zaujetím vysvětlovali to, co vás zajímá a baví. Poděkování vám patří i za to, že jste přišli za dámy a za pány. Byl na vás krásný pohled :-).

Díky podpoře SRPŠ jsme mohli ocenit tři nejlepší práce v každé třídě poukázkou na nákup zboží dle výběru žáka. Ocenili jsme následující žáky:

z 9.A: Kateřinu Kasparovou, Jana Tománka a Ellen Kňurovou

z 9.B: Vendulu Hawigerovou, Michala Seiberta a Libora Pavlíka

z 9.C: Boženu Elizabetu Kusovou, Denisu Hegarovou a Petra Pazderu

Níže si můžete prohlédnout pár fotek, které jsem během zasedání v hodnotící komisi stihl pořídit.

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články