Vše, co potřebujete vědět o provozu ŠD po 7.6.

24. 05. 2019     sekce: Družina     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Vážení rodiče, z důvodu zkrácení školního roku (rekonstrukce půdních prostor), bude provoz školní družiny přesunut v době od 10.6. do 28.6.2019 do Nového klubu Armády ČR (Jugo klub).

Provoz bude zajištěn od 6:00 do 16:30 hod. Příchod do klubu je bránou vlevo od hlavní budovy.  Vzhledem k obtížnému přecházení silnice v místě vstupu do areálu doporučujeme doprovod dětí až do klubu. Pokud nebude prováděna výstavba parkoviště uvnitř areálu, je možné vjet do areálu autem, předat - vyzvednout dítě a opět odjet. Prosíme jen, dbejte zákazu stání na travnatých plochách.

Děti musí přijít do 8:00hod., aby nebyl narušen program činností, které budou uzpůsobeny počasí. V dopoledních hodinách - vycházky, exkurze po okolí, sportovní hry na hřišti TJ Dukla apod. Vojáci nám v rámci zpestření pobytu přislíbili ukázky zdravovědy, vojenské techniky, nebo si děti mohou vyzkoušet lezeckou stěnu apod. Odpoledne využijeme hřiště v okolí nebo jabloňový sad a stan v blízkosti klubu (v areálu AČR).                                          

STRAVOVÁNÍ  bude probíhat ve ŠJ na Struhlovsku asi od 11:30 do 12:30 hod. Obědy si musíte přihlásit osobně u vedoucí ŠJ paní J. Kočajnarové v době od 6:30 do15:30 hod od 3. 6. 2019. Stravné se hradí hotově. Děti dostanou vytištěné stravenky, které je potřeba z rubové strany podepsat. Po přihlášení mají všechny děti oběd č.1 - změnu na oběd č. 2 je třeba provést předem u vedoucí jídelny.

Ceny obědů: žáci 7 - 10 let 19 Kč, 11 - 14 let 22 Kč   

Odhlašování obědů je možné den předem do 8:00 hod.

KONTAKTY ŠJ:

  • tel.: 581 650 155
  • mail: jirina.kocajnarova@stru.hranet.cz
  • web: stru.hranet.cz

Prosíme, abyste dětem zajistili na každý den

  • přezůvky (budou potřeba i na oběd)
  • svačinu a pití (na celý den)
  • sportovní oblečení + obuv (přiměřeně počasí)
  • pláštěnku
  • drobné kapesné 

Vše prosím uložit do batůžku!!!

KONTAKTY ŠD:

PROSBA

Z důvodu velkého počtu přihlášených dětí a jejich bezpečnosti, objednáme dětem barevné rozlišovací kšiltovky (každá skupina bude mít svoji barvu), které budou používat po celou dobu mimořádného provozu. Děti si ráno kšiltovku převezmou a při odchodu si ji nechají v šatně na druhý den. Každé dítě bude mít na čepici své jméno. Po ukončení provozu, dětem čepice zůstane.

Tímto Vás žádáme o zaplacení 40 Kč za kšiltovku (platba u své p. vychovatelky)

Děkujeme za pochopení a Vaši pomoc při zajištění bezpečnosti dětí.

Propouštění dítěte vyplňte v případě, že se liší od údajů v zápisovém lístku ŠD

-------------------------------------------zde odstřihněte---------------------------------------------------

ZÁZNAM O PROPOUŠTĚNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Jméno + příjmení:.................................................................................................................

 

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sám

čas odchodu

 

 

 

 

 

v doprovodu

 

 

 

 

 

  • Pokud dítě bude odcházet v doprovodu, stačí políčko pouze zaškrtnout.
  • V případě, kdy dítě odchází SAMO, přebírá za dítě odpovědnost rodič - zákonný zástupce.

Doprovod oprávněný k vyzvednutí dítěte (jiný než rodič)

Jméno+příjmení: ...............................................................................................................