Partnerství škol Hlohovec Hranice

17. 05. 2019     sekce: Akce školy     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Minulý týden naše škola přivítala v rámci spolupráce partnerských škol Hlohovec a Hranice 43 slovenských žáků s 5 pedagogy.

Ani nepřízeň počasí neodradila zájemce o partnerství škol od naplánovaných aktivit. Výlet za poznáváním regionu jsme zahájili v Hranicích a pak jsme pokračovali do krajského města Olomouc. V obou městech jsme plnili aktivity zaměřené na historii, kulturu, zeměpisné a přírodní zajímavosti. Práce v týmech byla náročná, neboť základem pochopení je dorozumět se. Některá slova si žáci museli vyhledat i na mobilech, jindy použili zvláštní komunikační jazyk, a to „ruky a nohy“. Znalosti dětí byly na výborné úrovni a díky vědomostem našich žáků o našem městě, měly česko-slovenské týmy vysoký počet bodů. První tři týmy byly odměněny drobnými dárky.  Společné chvíle při prohlídce měst, nákupu suvenýrů, plnění aktivit a návštěvě kina, se staly příležitostmi pro nová přátelství, poznávání sama sebe i druhých, seberealizaci v různých životních situacích. Tyto skutečnosti potvrzují, že záměr a cíl partnerství škol je naplňován.

Děkuji všem účastníkům z řad žáků a kolegů za podporu v Partnerství škol. Zejména děkuji městu Hranice za finanční příspěvek v grantové oblasti Partnerství měst Hranice a Hlohovec Slovensko, Bez jejich podpory by se tato spolupráce neuskutečnila v takové míře a možnostech.

Zapsala koordinátorka akce: Hana Purgertová

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články