Návštěva partnerské školy v Hlohovci

05. 06. 2018     sekce: Akce školy     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Ve čtvrtek 31. května  a  v pátek  1. 6. 2018 jsme navštívili partnerskou školu v Hlohovci. Tradiční akce se těší velké oblibě a účastní se jí žáci od 7. do 9. ročníků naší školy. Mám radost ze žáků, kteří mají zájem a touhu poznávat nové věci. Oceňuji odvahu aktivně se zapojit do nabízených soutěží a kvízů. Děkuji všem, jež pomáhají tuto akci partnerství uskutečňovat a tak naplňovat její cíle.

Cílem společného projektu je pomáhat žákům získávat nové vědomosti, dovednosti a postoje, které vedou ke kultivovanému chování, k samostatnému rozhodování a respektování práv a povinností občana naší republiky i Evropské unie.

Projekt mezinárodního porozumění nabízí žákům širší možnosti rozvoje zájmů a vede k provázanosti vzdělávání se životem mimo školu. Dny setkání otevírají žákům nové možnosti poznání.

Ve čtvrtek 31. května 2018 jsme po brzkém příjezdu /už v 10 hodin!/,  přivítání našimi přáteli a ubytování ve školních třídách, spěchali na školní hřiště, kde byl  připraven boxerský ring. Pro všechny žáky školy a také pro nás byl připraven velkolepý Den dětí s diskotékou a soutěžemi. Všichni jsme však netrpělivě očekávali příchod boxerské hvězdy Tomáše Kovácze přezdívaného TOMI KID. Tento sympatický chlapík je slovenský profesionální boxer v polotěžké váze. Všem nám předvedl své umění a  humorný box s panem učitelem ze slovenské školy. Důležité bylo jeho poselství mládeži – ŠPORTOVAŤ A HÝBAŤ SA! Odpoledne jsme si prohlédli centrum města Hlohovec, navštívili vlastivědné muzeum, a stihli nakoupit zmrzlinu /bylo opravdu velké horko!!/ a suvenýry. Večer si odvážlivci vyzkoušeli horolezeckou stěnu pod vedením zkušeného instruktora. Po celou dobu s námi byli naši KAMARÁTI, takže jsme si DOBRE POROZPRÁVALI.

V pátek 1. června 2018 jsme společně se slovenskými partnery navštívili lázeňské město Piešťany, kde jsme se projeli výletní lodí a prohlédli si lázeňský areál.

Tato tradiční akce prosazuje evropské vzdělávání. Velký podíl na organizaci mají žáci a učitelé, kteří akci koordinují a zabezpečují.

Děkuji všem žákům, kteří se aktivně podíleli na akci partnerství škol a paní učitelce Ivaně Andrýskové a Lence Preňkové za pomoc při organizaci tradiční akce. Letos probíhalo také setkání vedení našich škol. Pan ředitel Radomír Habermann a paní zástupkyně Miluše Kučírková diskutovali o vzdělávacích aktivitách a  učebních projektech, které  uskutečňujeme.

Poděkování patří také naší partnerské škole Podzámska Hlohovec za připravený program a organizaci obou dnů naší návštěvy.

Děkujeme však zejména našemu městu Hranice, které svou grantovou podporou umožňuje žákům ZŠ Šromotovo Hranice tuto partnerskou akci uskutečnit . Díky tomuto příspěvku můžeme pokračovat v tvořivých aktivitách obou partnerských škol, které pomáhají realizovat záměry našeho školského programu.

Zapsala: Hana Purgertová, koordinátorka akce partnerství

 

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články