Rozpis obhajob absolventských prací

06. 05. 2024     sekce: Absolventské práce     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Ve dnech 27. až 31. května budou naši deváťáci obhajovat tzv. absolventské práce. Pro naše žáky jsou příležitostí najít propojení poznatků a dovedností získaných v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými vlastními zkušenostmi a dovednostmi. Absolventská práce je jednou z forem ověření schopností, dovedností a znalostí, které má žák končící základní vzdělávání. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí.

Každý žák 9. ročníku si zvolil téma práce, které ho zaujme. Současně si domluvil konzultanta, kterým mohl být pedagog, rodič, trenér, sourozenec. Vybrané téma zpracoval podle předem daných kritérií. Třešničkou na dortu jeho práce bude závěrečná obhajoba, která nastane v pondělí a úterý 27. a 28. května u 9.A třídy, v úterý a ve středu 28. a 29. května u 9.B třídy a ve čtvrtek a v pátek 30. a 31. května u 9.C třídy. Pokud budou mít rodiče chuť a čas obhajoby svých dětí zhlédnout, jsou srdečně zváni. Jen je prosíme o dodržení níže uvedeného časového rozpisu.

Přejeme žákům, ať se jim obhajoby podaří. Držíme jim palce.

Složení jednotlivých komisí a časový termín obhajob žáků je následující:

Rozpis obhajob absolventských prací žáků 9. A, učebna 408
pondělí, 27.05.2024 8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:55 – 12:40 12:55 - 13:35
Komise Preňková Lenka Preňková Lenka Preňková Lenka Preňková Lenka Preňková Lenka Preňková Lenka
  Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír
  Skovranek Petr Skovranek Petr Skovranek Petr Skovranek Petr Skovranek Petr Skovranek Petr
      Krausová I. Dohnálková R.   Hašová E.
 
Prezentující žáci Bujáček D. Ivanenko I. Lukšíková A. Adler P. Pilát D. Elsnicová Z.
  Hasilík P. Post J. Přibyl T. Kadlec J. Musilová N. Sýkorová A.
  Hazmuka M. Šišková N. Randusová V. Jakel P. Nevrlová A. Tománková A.
 
Rozpis obhajob absolventských prací žáků 9. A, učebna 408
úterý, 28.05.2024 8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40    
Komise Preňková Lenka Preňková Lenka Preňková Lenka      
  Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír      
  Skovranek Petr Skovranek Petr Skovranek Petr      
    Janoušková D. Tomečková D.      
   
Prezentující žáci Chalupa M. Talaš J. Machová S. N.      
  Randýsek V. Zbruž O. Váňová L.      
  Richter T. Stryková E.        
 
Rozpis obhajob absolventských prací žáků 9. B, učebna 408
úterý, 28.05.2024 8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:55 – 12:40 12:55 - 13:35
Komise         Cabáková Terezie Cabáková Terezie
          Habermann Radomír Habermann Radomír
          Skovranek Petr Skovranek Petr
          Peřinová J. Šturmová M.
            Janík T.
            Preňková L.
 
Prezentující žáci         Kopřivová V. Kostková M.
          Nedělková E. Nádvorníková T.
          Plesníková T. Vinklárek Š.
            Demchuk A.
 
Rozpis obhajob absolventských prací žáků 9. B, učebna 408
středa, 29.05.2024 8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:55 – 12:40  
Komise Cabáková Terezie Cabáková Terezie Cabáková Terezie Cabáková Terezie Cabáková Terezie  
  Skovranek Petr Skovranek Petr Skovranek Petr Skovranek Petr Skovranek Petr  
  Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír  
  Bouchala J. Janoušková D. Mazan J. Straka P. Černá K.  
  Tomečková D.          
   
Prezentující žáci Kulásová B. Máca M. Grammer M. Bilka A. Hýžová A. E.  
  Sommerová V. Čižmár M. Klíčová D. Michalík E. Kočvarová V.  
  Šarmírová E. Kandler L. Turdiiev A. Šomanová A. Klingerová E.  
  Dostál V.   Stupárek S.      
 
Rozpis obhajob absolventských prací žáků 9. C, učebna 408
čtvrtek, 30.05.2024 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35
Komise Fraisová Jitka Fraisová Jitka Fraisová Jitka Fraisová Jitka Fraisová Jitka Fraisová Jitka
  Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann Radomír Habermann R.
  Skovranek Petr Skovranek Petr Skovranek Petr Skovranek Petr Skovranek Petr Skovranek P.
  Krausová I. Peřinová J. Mazan J. Preňková L. Drábek P. Janoušková D.
    Janík T. Šturmová M.      
      Preňková L.      
 
Prezentující žáci Barišová D. Lévová N. Kamidra J. Markesová G. Kučera O. Macháčová R.
  Peša P. Máca M. Poledňák R. Novotná V. Spinu G. Juhaňáková M.
  Rychlá L. Handl N. Marešová E. Zedková A. Haluzíková E. Konvička M.
 
Rozpis obhajob absolventských prací žáků 9.C, učebna 408
pátek, 31.05.2024 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35
Komise Fraisová Jitka Fraisová Jitka        
  Habermann Radomír Habermann Radomír        
  Skovranek Petr Skovranek Petr        
 
Prezentující žáci Kucián M. Robová K.        
  Libichová A. Sehnalík O.        
  Novosad R. Vaculíková D.