Ocenili jsme nejlepší absolventské práce

30. 05. 2016     sekce: Absolventské práce     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Žáci devátého ročníku na naší škole zpracovávají absolventskou práci na jimi zvolené téma a tuto práci následně obhajují. O průběhu obhajob jsme Vás již informovali na našem webu. Z každé třídy následně vybere porota ve složení třídní učitel, ředitel školy a zástupce ředitele školy tři nejlepší práce. Vybírají se zejména podle dodržení zadání absolventské práce, úrovně zpracování po obsahové i formální stránce, správné práce se zdroji a také z úrovně ústní prezentace včetně schopnosti reagovat na dotazy k danému tématu.

Díky podpoře SRPŠ můžeme tři nejlepší práce každé třídy ocenit poukázkami na nákup elektroniky či knih ve výši 500, 300 a 200 Kč. Jaké práce byly letos oceněny?

Jako nejlepší práce v 9.A byla vybrána práce Vítězslava Špiříka. Ve své práci nám představil vývoj Společnosti Apple, představil nám vývoj jejich produktů, zabýval se i osobou Steva Jobse. Celá práce byla prodchnuta výbornými znalostmi Víti v oblasti informačních technologií, což prokázal mimo jiné profesionálně připravenou prezentací. Druhou nejlepší práci zpracovala Klára Tolášová. Ve své práci se věnovala smutné historii středočeské vesnice Lidice. Klára se této problematice dlouhodobě věnuje, sbírala úspěchy i v soutěži Lidice pro 21. století. Svou práci doprovodila svými materiály, poněvadž tuto obec osobně několikrát navštívila. Třetí nejlepší práce z 9.A byla od Nikol Sehnalíkové. Seznámila nás se svou zálibou, s Požárním sportem. Představila nám vybavení dobrovolného hasiče, popsala nám jeho přípravu a také disciplíny, v nichž se dobrovolní hasiči poměřují.

V 9.B porotu zaujala nejvíce práce Jana Filipiho. Jan nám představil Americká letadla za II. světové války. Jeho práce vycházela z četby historických publikací, ze sledování dokumentů. Jeho nadšení, s jakým nám jednotlivé typy letadel a slavné piloty představoval, bylo nakažlivé. Dominik Dröhsler, autor druhé nejlepší práce, popisoval Dopravu v Londýně. Porovnával efektivitu jednotlivých druhů dopravy britské metropole, svou práci doprovodil videoukázkami. Třetí nejlepší práci zpracoval Lukáš Sehnal. Věnoval se rychle rozvíjejícímu se sportu, Florbalu. Sám florbal hraje, tudíž pro něj nebylo problém popsat vybavení hráče, různé formy tréninku, historii florbalu v Česku.

Fotogalerii z obhajob absolventských prací si můžete prohlédnout u článku Deváťáci obhájili absolventské práce.