Jak hodnotí absolventské práce samotní deváťáci?

20. 06. 2015     sekce: Absolventské práce     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Absolventi naší školy zpracovávají v 9. ročníku tzv. absolventské práce. Zvolí si téma, dohodnou si spolupráci s konzultantem ze strany učitelů, trenérů či rodičů a zpracují písemnou práci na zvolené téma. Při tomto zpracování využívají své dovednosti ohledně vyhledávání informací, jejich zpracování, vkládání fotografií do textu, formátování textu, tvorbu obsahu, správné uvedení zdrojů. Tuto práci následně odevzdají a ohodnotí ji vedoucí práce, třídní učitel a vedení školy. Svou práci následně obhajují před hodnotící komisí (o letošních obhajobách jsme Vás informovali zde). Obhajoba je složena z ústní prezentace podpořenou prezentací elektronickou, případně je doplněna ukázkami vztahujícími se k dané práci. Např. ukázkami tance, chovaných zvířat, loveckých trofejí, sportovních potřeb, kulinářských produktů. Tato obhajoba je také zahrnuta do celkového hodnocení. Následně vedení školy a třídní učitelé vyberou tři nejlepší práce z každé třídy, které jsou oceněny poukázkami na nákup knih či elektroniky. Tyto ceny věnuje KRPŠ (o ocenění nejlepších prací si můžete přečíst zde).

Zajímavé jsou také názory samotných žáků na absolventské práce. Formou dotazníkového šetření jsme zjišťovali, kolik času práci věnovali, co považují za největší přínos, co je nejvíce limitovalo, jak byli spokojeni s organizací obhajob a také s hodnocením své práce a zda by doporučovali v tvorbě absolventských prací pokračovat i v příštích letech. Výsledky dotazníkového šetření si můžete prohlédnout níže, jsou zpracovány odděleně za 9.A třídu, za 9.B třídu a za obě třídy dohromady. U některých otázek žáci mohli zvolit více odpovědí, u některých pouze jednu. U otázek s jedním výběrem jsou odpovědi zpracovány i do procentuálního grafu, u ostatních jsou grafy sloupcové s ukázkou celkového počtu odpovědí.

Výsledky dotazníkového šetření v 9.A třídě

Výsledky dotazníkového šetření v 9.B třídě

Výsledky dotazníkového šetření za obě třídy dohromady

Zajímali jsme se také o návrhy žáků na zlepšení celé organizace tvorby a obhajoby absolventských prací. Zde jsou jejich tipy:

  • rozdělit obhajoby do dvou dnů na každou třídu
  • prodloužit čas na ústní prezentaci a zodpovězení otázek komise
  • zkvalitnit šablonu pro tvorbu absolventské práce, která je zveřejněna na webu školy