Akce školy

Akce školy od září do prosince 2023 (nutno brát jako orientační)

datum

název akce

ročník

odpovídá

Z  Á  Ř  Í

1.9., 4.9.

Slavnostní vítání prvňáčků

MŠ, 1. roč.

Poláková, TU 1.roč., Habermann

4.9 – 6.9.

Tři dny s třídním

2.- 9. roč.

TU

4.9.-8.9.

Prvňáčkův týden

1.

Kurucová, Řepová, Tyralíková

13.-15.9.

Vycházka s MP – Bezpečná cesta do školy

1. a 2. roč.

Tomečková

7.9.

Ukázka Juda se zapojením žáků

1. - 2. roč.

Mazan

11.9.

Zahájení plaveckého kurzu (10 lekcí)

2. a 3. roč.

TU+AP

5.-8.9.

Fotografování 1. tříd

1.A,B,C

Drábek, TU

11.9.

Třídní schůzky, 16.00 hod.

 

TU, všichni PP

6. – 8.9.

Adaptační pobyt

6. roč.

TU 6., Malá

21. – 25. 9.

Evropský den jazyků – v rámci hodin CJ dle rozhodnutí vyučujícího

3. - 9. roč.

PK CJ

 

Fotosoutěž prázdniny

2. stupeň

Drábek

 

Foto ZOO

2. stupeň

Drábek

7.9.

Informační schůzka pro rodiče

Polláková

11.-22.9.

Barvičkování

Polláková, Passingerová

17.9.

Jak to vidí roboti – zkoumáme techn. materiály

9.B

Drábek

24.9.

Jak to vidí roboti – zkoumáme techn. materiály

9.C

Drábek

14.9.

Návštěva paní logopedky v MŠ

Polláková

15.9.

Canisterapie ve školce

Polláková

20.9.

Šplhoun – soutěž 1. a 2. stupně.

 

Mazan

24.9.

Jóga pro děti

Polláková

září - červen

Témetické nástěnky k jednotlivým cizím jazykům v učebnám 54, 408, 409

5. – 9. roč.

Preňková, Šturmová, Purgertová, Hašová + ostatní PP

září - červen

Čtyřjazyčné panely

1. – 9. roč.

Purgertová

září - červen

Zapojení do jazykových aktivit cizích jazyků dle zájmu žáků a aktuální situace.

5.- 9. roč.

PP CJ

září - červen

Anglické odpoledne – 1. stupeň

3. – 5. roč.

Purgertová

září - červen

Anglické divadlo

1. stupeň

Purgertová

 

Projektová výuka „Lesní pedagogika“ EV

1. roč.

Reková

do 30.9.

Logická olympiáda, ukončení registrace

MŠ, 1.-9. roč.

vyučující Ma

Ř  Í  J  E  N

 

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. B

Straka

2.10.

Zahájení zájmových kroužků

ZŠ a MŠ

určení PP

1.-7.10.

Logická olympiáda – školní kolo

3. – 5. roč.

TU, Habermann

 

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. A

Straka

8.-14.10.

Logická olympiáda – školní kolo

 6. – 9. roč.

vyučující M, Habermann

2.10.

Vyhlášení tvořivé akce pro rodiče a děti „Halloweenské strašidýlko“

Polláková, Passingerová

9.-13. 10. Škola v přírodě 3.A, 3.C, Morávka. 3.A, 3.C Čevelová, Hašová, Juráňová, Musilová

11.10.

Přírodovědný klokan 8. a 9. tříd.

 

Peřinová

16.- 31.10.

Výstava halloweenských strašidýlek, na závěr Halloween v MŠ.

Polláková, Passingerová

19.10.

Hasiči jsou všestranní

9. roč., výběr

Straka

22.-28.10.

Logická olympiáda – školní kolo

MŠ, 1.-2. roč.

Polláková, TU 1.,2., Habermann

22.10.

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. B

Straka

 

Halloween – v rámci hodin cizích jazyků

1. - 9. roč.

PK CJ

 

Projekt „Kdo jsem já“ (OSV)

4. roč.

TU, Malá

 

Projekt „Člověk na ostrově“(OSV)

7. roč.

ČJ 7.r., Janík + TU 7.r., Peřinová

 

Fotosoutěž „Podzim“

 

Drábek

 

Fotíme Hranice

 

Drábek

 

Smajlík

 

Drábek

25.10.

Planetárium Ostrava

5. ročník

TU 5., Peřinová

26.10.

Halloween pro 1. – 3. třídu.

9. ročník

TU 9.

 

IBOBR

 

Drábek

 

Soutěž - Malujeme myší

 

Drábek

 

„Jsme jedna rodina“ projekt

  •  

Musilová

 

Drakiáda

Polláková

 

Podzimní slavnost (akce pro rodiče a sourozence)

Polláková

do 31.10.

Sdělení pokynů ohledně absolventských prací

 9. roč.

TU 9.

Říjen - listopad

Pythagoriáda – školní kolo

5. – 8. ročník

Vlková, uč. Ma

L I S T O P A D

3.11.

Logická olympiáda – krajské kolo

3. – 9. roč.

Habermann

 

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. C

Straka

20.11.

Pedagogická rada

 

Habermann

 

„Klíče od pevnosti Šromoťák“

celá škola

Hašová

27.11.

Konzultace pro rodiče – 15.30 – 17.00

1. - 9. roč

Všichni PP

 

Jak to vidí roboti + zkoumáme technické materiály

9. A

Drábek

 

Beseda s rodiči vycházejících žáků

 

Krausová

 

Burza škol

 

Krausová, vyučující

 

Projekt „Vesmír kolem nás“

5. roč.

TU 5.r., Peřinová

 

Slavnost Slabikáře

1. roč.

TU

listopad -leden

Školní kola jazykových soutěží

2. stupeň

PK CJ

 

Školní kolo Dějepisné olympiády

8., 9. roč.

Dohnálková, Šturmová

 

Okrsková kola ve florbalu

 

Černá

 

Otevřená hodina pro budoucí žáky 1. tříd

1.

TU 1.roč.

 

Florbalový turnaj DDM

2. stupeň

Černá

 

Prezentace výrobků na Jarmark - zámek

 

Cabáková

 

Pískování

ŠD

vychovatelky

 

Divadelní představení „Krejčík Honza“

Polláková, Passingerová

 

Podzimní výstava

Polláková

 

Šikovné ruce – výzdoba školy

ŠD

vychovatelky

listopad

Hledáme nejlepšího chemika ČR – školní kolo

9. roč.

Kunovská

Říjen - listopad

Pythagoriáda – školní kolo

5. – 8. ročník

Vlková, uč. Ma

 

Prožitkový podzimní program

ŠD

prac. ŠD

 

datum

název akce

ročník

Odpovídá

P R O S I N E C

3.12.

Projekt Děti a Vánoce ( jarmark )

MŚ, ŠD, 1.-9.

Cabáková

5.12.

Mikulášská nadílka – školní parlament

1. -5. roč.+9. roč.

Malá

 

Školní kolo OJČ

 

PK ČJ

 

Malujeme a fotíme PF

 

Drábek

 

Net office

 

Drábek

8.12.

Vánoční jarmark

1.-9.

PP

 

IT-SLOT office

 

Drábek

 

Vánoční focení dětí

Polláková

 

Mikulášská nadílka (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková

18.12.

Koncert Filharmonie Ostrava

3.A,C

Čevelová

 

Ježíšek ve školce

Polláková

 

Vánoce – zpívání v jídelně

 

Navrátilová

 

Vánoční aktivity – ván. čarování, zdobení stromků…

ŠD

vychovatelky

 

Zdobení vánočního stromečku

ŠD

vychovatelky

 

Školní kola soutěže v cizích jazycích

7. - 9. roč.

vyučující

 

Vánoční Štenberk, hrad.

1.stupeň

Grygarová

 

Vánoce v Lešné

 

Dvorská

22.12.

„Den s třídním“ – aktivity OSV

1.- 9. roč.

TU

do 6.12.

Sdělení témat a konzultantů absolventských prací 9. roč. ŘŠ.

9. roč.

TU 9.

Prosinec - leden

Hledáme nejlepšího chemika ČR – oblastní kolo

9. roč.

Kunovská