Akce školy

Akce školy během 1. pololetí školního roku 2022/2023 (nutno vnímat jako orientační)

datum

název akce

ročník

odpovídá

                                                                       Z  Á  Ř  Í

1.9.

Slavnostní vítání prvňáčků

1. roč.

TU 1.roč., Habermann

1.9 – 7.9.

Tři dny s třídním, Prvňáčkův týden

  1. – 9. roč.

TU

 

Vycházka s MP – Bezpečná cesta do školy

1. a 2. roč.

Tomečková

9.9.

Ukázka Juda se zapojením žáků

1. - 5. roč.

Mazan

 

BESIP, p. Trčka na dopravním hřišti

4. – 5. roč.

Bouchala

12.9.

Zahájení plaveckého kurzu (10 lekcí)

2. a 3. roč.

TU

 

Fotografování 1. tříd

1.A,B,C

Drábek, TU

8.9.

Třídní schůzky 2.C, 3.B,C, 15.30.

 

Hašová, Bouchala, Drábková

12.9.

Třídní schůzky, 16.00 hod.

 

TU, všichni PP

12. – 16.9.

Škola v přírodě 2.C, 3.B,C.

 

TU tříd, Černochová

1. – 2.9.

Adaptační pobyt

6. roč.

TU 6., Malá

21. – 25. 9.

Evropský den jazyků – v rámci hodin CJ dle rozhodnutí vyučujícího

3. - 9. roč.

PK CJ

 

Fotosoutěž prázdniny

2. stupeň

Drábek

 

Foto ZOO

2. stupeň

Drábek

7.9.

Informační schůzka pro rodiče

Polláková

13.-17.9.

Barvičkování

Polláková

17.9.

Jak to vidí roboti – zkoumáme techn. materiály

9.B

Drábek

24.9.

Jak to vidí roboti – zkoumáme techn. materiály

9.C

Drábek

20.9.

Výlet do ZOO Lešná

Polláková

15.9.

Návštěva paní logopedky v MŠ

Polláková

21.9.

Canisterapie ve školce

Polláková

21.9.

Šplhoun – soutěž 1. a 2. stupně.

 

Mazan

24.9.

Jóga pro děti

Polláková

září - červen

Témetické nástěnky k jednotlivým cizím jazykům v učebnám 54, 408, 409

5. – 9. roč.

Preňková, Šturmová, Purgertová, Hašová + ostatní PP

září - červen

Čtyřjazyčné panely

1. – 9. roč.

Purgertová

září - červen

Zapojení do jazykových aktivit cizích jazyků dle zájmu žáků a aktuální situace.

5.- 9. roč.

PP CJ

září - červen

Anglické odpoledne – 1. stupeň

3. – 5. roč.

Purgertová

září - červen

Anglické divadlo

1. stupeň

Purgertová

 

Projektová výuka „Lesní pedagogika“ EV

1. roč.

Reková

do 30.9.

Logická olympiáda, ukončení registrace

MŠ, 1.-9. roč.

vyučující Ma

Ř  Í  J  E  N

1.10.

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. B

Straka

4.10.

Zahájení zájmových kroužků

ZŠ a MŠ

určení PP

1.-7.10.

Logická olympiáda – školní kolo

3. – 5. roč.

TU

 

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. A

Straka

8.-14.10.

Logická olympiáda – školní kolo

 6. – 9. roč.

vyučující M

12.10.

Divadelní představení v koncertním sále.

1.-3. roč.

Hawigerová

12.10.

Přírodovědný klokan 8. a 9. tříd.

 

Peřinová

19.10.

Hasiči jsou všestranní

9. roč., výběr

Straka

22.-28.10.

Logická olympiáda – školní kolo

MŠ, 1.-2. roč.

Polláková, TU 1.,2.

22.10.

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. B

Straka

 

Halloween – v rámci hodin cizích jazyků

1. - 9. roč.

PK CJ

 

Projekt „Kdo jsem já“ (OSV)

4. roč.

TU, Mareš

 

Projekt „Člověk na ostrově“(OSV)

7. roč.

Janoušková, Janík + TU 7.r.

 

Fotosoutěž „Podzim“

 

Drábek

 

Fotíme Hranice

 

Drábek

 

Smajlík

 

Drábek

26.10.

Halloween pro 1. – 3. třídu.

9. ročník

Purgertová

 

IBOBR

 

Drábek

 

Soutěž - Malujeme myší

 

Drábek

 

„Jsme jedna rodina“ projekt

  •  

Smolová

 

Drakiáda

Polláková

 

Podzimní slavnost (akce pro rodiče a sourozence)

Polláková

do 31.10.

Sdělení pokynů ohledně absolventských prací

 9. roč.

TU 9.

Říjen - listopad

Pythagoriáda – školní kolo

5. – 8. ročník

Vlková, uč. Ma

L I S T O P A D

4.11.

Logická olympiáda – krajské kolo

3. – 9. roč.

Habermann

5.11.

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. C

Straka

21.11.

Pedagogická rada

 

Habermann

 

„Klíče od pevnosti Šromoťák“

celá škola

Hašová

28.11.

Konzultace pro rodiče – 15.30 – 17.00

1. - 9. roč

Všichni PP

12.11.

Jak to vidí roboti + zkoumáme technické materiály

9. A

Drábek

 

Beseda s rodiči vycházejících žáků

 

Krausová

 

Burza škol

 

Krausová, vyučující

 

Projekt „Vesmír kolem nás“ + planetárium

5. roč.

TU

 

Slavnost Slabikáře

1. roč.

TU

listopad -leden

Školní kola jazykových soutěží

2. stupeň

PK CJ

 

Školní kolo Dějepisné olympiády

8., 9. roč.

Dohnálková

 

Okrsková kola ve florbalu

 

Černá

 

Florbalový turnaj DDM

2. stupeň

Černá

 

Prezentace výrobků na Jarmark - zámek

 

Cabáková

 

Pískování

ŠD

vychovatelky

 

Podzimní výstava

Polláková

 

Šikovné ruce – výzdoba školy

ŠD

vychovatelky

 

Halloween

Polláková

 

Tvořivá soutěž „Podzimní skřítek“

Polláková

listopad - únor

Hledáme nejlepšího chemika ČR

9. roč.

Kunovská

datum

název akce

ročník

Odpovídá

P R O S I N E C

8.12.

Projekt Děti a Vánoce ( jarmark )

MŚ, ŠD, 1.-9.

PP

5.12.

Mikulášská nadílka – školní parlament

1. -5. roč.+9. roč.

Malá

 

Vánoce na dědině – Rožnov pod Radhoštěm

 

 

 

Školní kolo OJČ

 

PK ČJ

 

Malujeme a fotíme PF

 

Drábek

 

Net office

 

Drábek

8.12.

Vánoční jarmark

1.-9.

PP

 

IT-SLOT office

 

Drábek

 

Vánoční focení dětí

Polláková

 

Mikulášská nadílka (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková

 

Ježíšek ve školce

Polláková

22.12.

Vánoce – zpívání v jídelně

 

Navrátilová

7.12.

Divadelní představení Vánoční nadělení

Polláková

 

Vánoční aktivity

ŠD

vychovatelky

 

Vánoční čarování

ŠD

vychovatelky

 

Vánoce v rámci hodin cizích jazyků

 

PK CJ

 

Zdobení vánočního stromečku

ŠD

vychovatelky

 

Školní kola soutěže v cizích jazycích

7. - 9. roč.

vyučující

 

Vánoční Štenberk, hrad.

1.stupeň

Dvorská

 

Vánoce v Lešné

 

 

22.12.

„Den s třídním“ – aktivity OSV

1.- 9. roč.

TU

do 6.12.

Sdělení témat a konzultantů absolventských prací 9. roč. ŘŠ.

9. roč.

TU 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datum

název akce

ročník

odpovídá

L  E  D  E  N

3. – 7.1.

Předvedení cizích jazyků 6. třídám + volba 2. cizího jazyka.

pro 6.

Preňková

16.1.

Beseda s rodiči o průběhu zápisu do 1. tříd, zralost

 

Habermann, Tyralíková

20.1.

Vyhodnocení aktivit OSV za 2. čtvrtletí

 

TU

20.1.

Provést hodnocení za 1. pololetí

 

všichni PP

 

Recitační soutěž

1. -5. roč.

Tyralíková

 

Okresní kolo Dějepisné olympiády

8., 9. roč.

Dohnálková

23.1.

Pedagogická rada

 

Habermann

 

Projekt „Státy Evropy“ - zeměpis

7. roč.

Cabáková

 

Fotosoutěž „Zima“

2. stupeň

Drábek

 

Sochy ze sněhu

 

Janík

 

Školní kola konverzace v cizích jazycích

2. stupeň

vyučující

 

Školní kolo zeměpisné olympiády

2. stupeň

Cabáková

 

Zima, zimička hází bílá peříčka (pohybové a konstruktivní aktivity ze sněhu a na sněhu)

ŠD

vychovatelky

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Zimní sportování

Polláková

 

Sportování v DDM

Polláková

 

Dětský karneval (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková

 

Pangea – školní kolo soutěže

  1. – 9. ročník

Kunovská, vyuč. Ma

8.-13.1.

Zajištění lyžařského výcviku 7. ročníků

7.

Mazan, Černá