Akce školy

Akce školy během 2. pololetí školního roku 2018/2019

Únor

4. - 9.2.

LVK

7. roč.

Andrýsková

11.2.

1. Pohádkové učení

Hašová

15.2.

Chemie se nebojíme (SPŠ Hranice)

8. C

Kunovská

26.2.

Irán – Zahalená krása – multimediální pořad

6. - 9. roč.

Cabáková

 

Projekt „Chraň sebe i své kamarády“ (VDO)

2. roč.

TU, Hlaváčová

 

Projekt „Hledám svůj svět“(OSV)

8. roč.

Janoušková

 

Okresní kolo OJČ

 

PK ČJ

 

Pangea – školní kolo

4. - 9. roč.

vyučující M

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

9. roč.

Kunovská

 

Vědomostní soutěž Lidice pro 21. století

8., 9. roč.

PK ČaS

 

Okresní kolo zeměpisné olympiády

6. -9. roč.

Cabáková

 

Projekt „Cesta kolem světa“ - zeměpis

8. roč.

Cabáková

 

Projekt – „Strojírenství naše priorita“

 

Straka

 

Festival ve FJ – Český Těšín

7. - 9. roč.

Preňková

 

Valentine´s day v rámci hodin CJ

 

PK CJ

 

Piškorky

 

Purgertová

 

Fotosoutěž „Zima“

 

Drábek

 

Najdi v sobě Ajťáka

 

Drábek

 

Kreativní hrátky se dřevem

ŠD

vychovatelky

 

Výroba dárků k zápisu do 1. tříd

ŠD

vychovatelky

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

2. informační schůzka s rodiči

Polláková

 

Hudební vystoupení ZUŠ ve školce

Polláková

Březen

11.3.

2. Pohádkové učení

Hašová

22.3.

Matematický klokan, klokánek, cvrček,

2. – 9. roč.

Vyučující M

25.3.

Konzultace pro rodiče

1. - 9. roč

Všichni PP

 

Besedy v knihovně

1. -5. roč.

Pavlicová

 

Beseda s MP

4. a 5. roč.

Tomečková

 

Beseda se spisovatelkou I. Březinovou

1. stupeň

Hawigerová

 

Literární soutěž

6. – 9. roč.

PK ČJ

 

Březen – Měsíc knihy

 

PK ČJ

 

Putování za Komenským

7. roč.

Dohnálková

Janoušková

 

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

2. stupeň

Cabáková

 

Exkurze – Tatra Kopřivnice

6. roč.

Straka, Habermann

 

Fotosoutěž „Zima“

2. stupeň

Drábek

 

Velikonoční výzdoba

 

Janík

 

Florbalový mezitřídní turnaj

2. stupeň

Andrýsková

 

Cizojazyčná píseň

2. stupeň

Navrátilová, Preňková

 

Den učitelů – poděkování učitelům

ŽP

Smahlová

 

Realizace jarního projektu

ŠD

vychovatelky

 

Výroba dárků k MDŽ

ŠD

vychovatelky

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Návštěva v městské knihovně

Polláková

 

Velikonoční výstava (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková

 

Hledání velikonočního zajíčka

Polláková

 

Den otevřených dveří v MŠ

Polláková

Duben

5. a 6. 4.

Zápis do prvních tříd

Hašová

15.4.

Pedagogická rada

 

Habermann

17.4.

Velikonoční putování

1. – 5. roč.

Hawigerová

18.4.

Exkurze Muzeum hornictví Landek

7. roč.

Straka

29.4.

Konzultace pro rodiče

1. - 9. roč.

Všichni PP

 

Odevzdání absolventských prací

9. roč.

Dohnálková, Janoušková

 

Dopravní soutěž BESIP

4., 5. roč.

Bouchala

 

Fotbalový turnaj

4., 5. roč.

Bouchala

 

Besedy s MP, Nebezpečné situace

3. roč.

Tomečková

 

Beseda ve školní knihovně

4. a 5. roč.

Hawigerová

 

Přijímací zkoušky na SŠ

 

příslušní PP

 

Den Země – v rámci hodin cizích jazyků

1. – 9- roč.

PK CJ

 

Projekt „Rozmanitost ekosystémů“ (EV)

6. roč.

Krausová

 

Soutěž Zlatý list

6. – 9. roč.

Krausová

 

Exkurze -  „VIDA centrum“ Brno

8. – 9. roč.

Straka,

 

Návštěva SPŠ, výstava závěrečných prací

 

PK PČ

 

Fotosoutěž „Jaro“

 

Drábek

 

Badmintonový turnaj

 

Kristek,

Andrýsková

 

Gudy Cup volejbalový turnaj pro učitele

 

Andrýsková

 

McDonald Cup – fotbal

1. stupeň

Bouchala

 

Coca – Cola Cup

2. stupeň hoši

Kristek

 

Run and Help

1. - 9. roč.

Purgertová

 

Pythagoriáda – školní kolo

5. - 8. roč.

Vyučující M

 

Easter v rámci hodin cizích jazyků

1. - 9. roč.

PK CJ

 

Královna koloběžka

ŠD

vychovatelky

 

Barevné Velikonoce

ŠD

vychovatelky

 

Exkurze u hasičů

ŠD

Smolová

 

Malování s malířem L. Dostálem

ŠD

Steckerová

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Exkurze u hasičů

Polláková

 

Exkurze u Policie ČR

Polláková

 

Beseda s Policií ČR

Polláková

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019/2020

Polláková

 

Den Země

Polláková

 

Čáry, máry

Polláková

Květen

13. 5.

Pohádkové učení pro přijaté budoucí prvňáky

 

Hašová

 

Projekt „Žijeme spolu“ (MKV)

3. roč.

TU

 

Projekt „Jsme Evropané + Média a komunikace (VMEGS, MEV)

5. roč.

TU

 

Projekt „Den Evropy“ (VMEGS)

9. ročník

Janoušková

27.5.

Konzultace pro rodiče

1. – 9. roč.

všichni PP

 

Májové tvoření

1. – 5. roč.

Hawigerová

 

Preventan Cup – vybíjená

4. a 5. roč.

Hašová

 

Beseda s MP – pravidla silničního provozu

4. roč.

Tomečková

 

Beseda s MP – Jak se bránit šikaně

5. roč.

Tomečková

 

Dopravní soutěž BESIP

4. roč.

Bouchala

 

Exkurze Hrabyně, opevnění Darkovičky (popř. Osvětim)

9. roč.

Dohnálková

 

Obhajoby absolventských prací

9. roč.

Dohnálková, Janoušková,

vedení, příslušní PP

 

Pythagoriáda – okresní kolo

5. – 8. roč.

vyučující M

 

Pangea - finále

4. – 9. roč.

vyučující M

 

Exkurze Dolní Vítkovice Svět techniky - Ostrava

9. roč.

Straka, Habermann

 

Fotosoutěž „Jaro“

 

Drábek

 

Pohár rozhlasu pro 2. stupeň

 

Kristek

 

Návštěva Hlohovce

 

Purgertová

 

Florbalový mezitřídní turnaj

2. stupeň

Andrýsková

 

Májový víceboj

2. stupeň

Andrýsková

 

OVOV – sportovní víceboj

1. - 2. stupeň

Kristek

 

Exkurze zahradnictví

dívky 6. roč.

vyučující

 

Vycházky- Zahradní architektura, Okrasné rostliny

7. roč.

vyučující

 

Ukázka výcviku psů městské policie

ŠD

Musilová

 

Výroba dárků ke Dni matek

ŠD

vychovatelky

 

Exkurze lázně Teplice

ŠD

vychovatelky

 

Náš rodinný mazlíček

ŠD

vychovatelky

 

Zdravý životní styl – aktivity zaměřené na podporu zdraví dětí

ŠD

vychovatelky

2. a 3. 5.

Zápis do MŠ

Polláková

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Besídka ke Dni matek

Polláková

 

Atletické přebory dětí

Polláková

 

Výstava dětských prací

Polláková

 

Školní výlet do ZOO Lešná

Polláková

 

Focení dětí (tablo, třídní fotka)

Polláková

Červen

3.6.

Pedagogická rada

 

Habermann

 

Setkání s rodiči budoucích prvňáků

 

TU budoucích 1. tříd, Habermann

 

Projekt Holocaust (MKV)

9. roč.

Dohnálková

 

Projekt „Občan a jeho postavení ve městě“(VDO)

6. roč.

Janoušková, Kristek

Andrýsková

 

Návštěva žáků a učitelů z Hlohovce

 

Purgertová

 

Oslavy Dne dětí – Muzicírování – koncert na školní zahradě

ŠD

Sobotková

 

Příprava výzdoby na školní rok 2019/2020

ŠD

vychovatelky

 

Den dětí ve spolupráci s Městskou policií

Polláková

 

Besídka „Loučení s předškoláky“

Polláková

7.6.

Ukončení školního roku, rozdání vysvědčení

všichni ped.