Ceny obědů

Ceny obědů od 1.3.2023 (strávník je zařazen do cenové hladiny podle věku, který dosáhne v daném školním roce, tj. od 1.9. do 31.8.):

Kategorie strávníků Věk strávníků Cena za oběd Cena za přesnídávku Cena za svačinu
Děti mateřské školy 3 - 6 let 27 Kč 15 Kč 15 Kč
Žáci mateřské a základní školy, studenti středních škol 7-10 let 32 Kč xxx xxx
  11-14 let 37 Kč xxx xxx
  15 a více let 43 Kč xxx xxx
Zaměstnanci základní školy (odběr v jídelně) xxx 42 Kč xxx xxx
Zaměstnanci základní školy (odběr do jídlonosiče) xxx 43 Kč xxx xxx
Zaměstnanci jiných škol (odběr v jídelně) xxx 93 Kč xxx xxx
Zaměstnanci jiných škol (odběr do jídlonosiče) xxx 98 Kč xxx xxx
Cizí strávníci (odběr v jídelně) xxx 96 Kč xxx xxx
Cizí strávníci (odběr do jídlonosiče) xxx 100 Kč xxx xxx

Čip pro odběr stravy: záloha 120 Kč

Upozornění

Zaměstnanci, žáci a studenti po dobu nepřítomnosti ve škole (nemoc, dovolená, prázdniny, ...) nemají nárok na dotovaný oběd. Po dobu této nepřítomnosti ve škole si mohou oběd zakoupit jako cizí strávník: Žáci si první den nemoci mohou vyzvednout dotovaný oběd do jídlonosičů. Níže uvedené ceny jsou uvedené při konzumaci jídla ve školní jídelně, při odběru do jídlonosičů je třeba přičíst k uvedené ceně 4 Kč, v kategorii 15 let a více 5 Kč.

Věk strávníků Cena za oběd
3 až 6 let 78 Kč
7 až 10 let 83 Kč
11 až 14 let 88 Kč
15 a více let 93 Kč
Zaměstnanci a cizí strávníci 96 Kč

Odhlášky obědů

Obědy se odhlašují jeden den dopředu, např. telefonicky na tel. 581 659 151 či 774 470 723, nejpozději do 13:30 hodin. V případě nemoci žáka je možná odhláška ráno do 7:00 hodin.