Akce školy

Akce školy během 2. pololetí školního roku 2016/2017

datum

název akce

ročník

odpovídá

Únor

 

Projekt „Chraň sebe i své kamarády“ (VDO)

2. roč.

TU

 

LVVK

5. roč.

Hašová

 

Projekt „Hledám svůj svět“(OSV)

8. roč.

Janoušková, Andrýsková

 

Vyhlášení Autorské literární soutěže na 2. pol.

 

PK ČJ

 

Okresní kolo OJČ

 

PK ČJ

 

Jazykové odpoledne

3. – 5. roč.

PK CJ

22.2.

Divadlo AJ

3. -9. roč.

Purgertová

 

Festival ve FJ – Český Těšín

 

Preňková

1. – 3. 2.

Pythagoriáda – školní kolo

5. - 8. roč.

vyučující M

 

Pangea – školní kolo

4. -9. roč.

vyučující M

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

9. roč.

Kunovská

 

Vědomostní soutěž Lidice pro 21. století

8., 9. roč.

PK ČaS

 

Zeměpisná olympiáda – školní kolo

6. -9. roč.

Cabáková

 

Svět kolem nás – multimediální pořad

6. - 9. roč.

Cabáková

 

Projekt „Cesta kolem světa“ - zeměpis

8. roč.

Cabáková

14.2.

Vietnam – brána do Indočíny

2. stupeň

Cabáková

 

Soutěž ve šplhu

 

Andrýsková

 

Hry na sněhu a se sněhem

ŠD

vychovatelky

 

Místo kde žiji

ŠD

vychovatelky

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

2. informační schůzka s rodiči

Polláková

 

Zahájení plaveckého kurzu

Polláková

 

Hudební vystoupení ZUŠ ve školce

Polláková

Březen

 

  1. Pohádkové učení pro přijaté

Hašová

 

Besedy v knihovně

1. -5. roč.

Svozilová

 

Besedy s MP

4., 5. roč.

Tomečková

 

Literární soutěž

6. – 9. roč.

PK ČJ

 

Březen – Měsíc knihy

 

PK ČJ

 

Putování za Komenským

7. roč.

PK ČJ,

PK ČaS

 

Jazykové dopoledne (ZŠ Horka?)

6. – 9. roč.

PK CJ

17.3.

Matematický klokan

2. – 9. roč.

Vyučující M

 

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

2. stupeň

Cabáková

 

Exkurze – Tatra Kopřivnice

6. roč.

Straka, Habermann

 

Piškvorky

 

Purgertová

 

Fotosoutěž „Jaro“

2. stupeň

Drábek

 

Výtvarná soutěž 1. stupeň

2. stupeň

Drábek

 

Florbalový mezitřídní turnaj

2. stupeň

Andrýsková

 

Realizace jarního projektu

ŠD

vychovatelky

 

Jarní malování s malířem p. Dostálem

ŠD

Kuchaříková

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Poznáváme profese

Polláková

 

Návštěva v městské knihovně

Polláková

 

Jarní besídka (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková

 

Velikonoční výstava (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková

 

Den otevřených dveří v MŠ

Polláková

 

Velikonoční výzdoba

 

Janík

Duben

 

Velikonoční putování

1. – 5. roč.

Hawigerová

 

Dopravní soutěž BESIP

4., 5. roč.

Bouchala

 

Beseda ve školní knihovně

 

Hawigerová

 

Fotbalový turnaj

4., 5. roč.

Bouchala

 

Návštěva služebny MP

2. roč.

Tomečková

 

Pěvecká soutěž DO – RE - MI

1. – 5. roč.

Dřímalová

 

Přijímací zkoušky na SŠ

 

příslušní PP

 

Den Země – v rámci hodin cizích jazyků

1. – 9- roč.

PK CJ

 

Cizojazyčná píseň

2. stupeň

Andrýsková, Preňková, Navrátilová

 

Projekt „Den Evropy“ (VMEGS)

9. roč.

Purgertová, Andrýsková

 

Projekt „Rozmanitost ekosystémů“ (EV)

6. roč.

Krausová

 

Soutěž Zlatý list

6. – 9. roč.

Krausová

 

Exkurze -  Muzeum hornictví Landek

7. roč.

Straka, Habermann

 

Animace

2. stupeň

Drábek

 

Badmintonový turnaj

 

Andrýsková

 

Gudy Cup volejbalový turnaj pro učitele

 

Andrýsková

 

McDonald Cup – fotbal pro 1. stupeň

 

Bouchala

 

Preventan Cup – vybíjená pro 1. stupeň

 

Bouchala

 

Královna koloběžka

ŠD

vychovatelky

 

Jízda na trenažeru – návštěva autoškoly (p.Trčka)

ŠD

vychovatelky

 

Exkurze u hasičů

ŠD

Smolová

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Exkurze u hasičů

Polláková

 

Exkurze u Policie ČR

Polláková

 

Beseda s Policií ČR

Polláková

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/2018

Polláková

 

Den Země

Polláková

 

Čáry, máry

 

 

Květen

 

3. Pohádkové učení pro přijaté

Hašová

 

Preventancup – turnaj ve vybíjené

4., 5. roč.

Hašová

 

Projekt „Žijeme spolu“ (MKV)

3. roč

TU

 

Beseda s MP – Nebezpečné situace

3. roč.

Tomečková

 

Májové tvoření

1. – 5.roč.

Hawigerová

 

Projekt „Jsme Evropané + Média a komunikace (VMEGS)

5. roč.

TU

 

Plná bříška

1. – 9. roč.

Hlaváčová

 

Vyhlášení výsledků Autorské literární soutěže za 2. pololetí

 

PK ČJ

 

Exkurze Hrabyně, opevnění Darkovičky (popř. Osvětim)

9. roč.

Dohnálková, Šturmová

 

Exkurze Archeoskanzen Modrá

7. roč.

Dohnálková, Šturmová

 

Obhajoby absolventských prací

9. roč.

TU, příslušní PP

15. – 18. 5.

Pythagoriáda – okresní kolo

5. – 8. roč.

vyučující M

 

Pangea - finále

4. – 9. roč.

vyučující M

 

Exkurze Svět techniky - Ostrava

8. roč.

Straka, Habermann

 

Hvězdárna

8. roč.

Straka, Habermann

 

Fotosoutěž MÚ odbor životního prostředí

2. stupeň

Drábek

 

Pohár rozhlasu pro 2. stupeň

 

Andrýsková

 

Atletický trojboj Lolka a Bolka

1. stupeň

Andrýsková

 

Návštěva Hlohovce

 

Purgertová

 

Florbalový mezitřídní turnaj

 

Andrýsková

 

Jarní hrátky se zvířátky – ukázka výcviku psů městské policie

ŠD

Musilová

 

Výroba dárků ke Dni matek

ŠD

vychovatelky

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Besídka ke Dni matek

Polláková

 

Atletické přebory dětí

Polláková

 

Výstava dětských prací

Polláková

 

Školní výlet do ZOO Lešná

Polláková

 

Focení dětí (tablo, třídní fotka)

Polláková

Červen

12. – 16. 6.

Školy v přírodě, školní výlety

 1. – 9. roč.

TU

 

Pohádková olympiáda

1. – 3. roč.

Drábková, Matysková

 

Turnaj v míčových hrách

4. roč.

Hašová, Hlaváčová

 

Hranické hry bez hranic

 

příslušní PP

 

Setkání s rodiči budoucích prvňáků

 

TU budoucích 1. tříd, Habermann

 

Projekt Holocaust (MKV)

9. roč.

Dohnálková, Šturmová

 

Projekt „Občan a jeho postavení ve městě“(VDO)

6. roč.

Janoušková, PK ČaS

8. nebo 22.6.

Drama Day

 

Purgertová

 

Šromoolympiáda

6. – 9. roč.

Andrýsková

 

Dračí lodě

 

Andrýsková

 

Oslavy Dne dětí

ŠD

Sobotková

 

Malá chemická olympiáda

8. – 9. roč.

Kunovská

 

Návštěva žáků a učitelů z Hlohovce

 

Purgertová

 

Den dětí ve spolupráci s Městskou policií

Polláková

 

Školní výlet za zvířátky na Potštát

Polláková

 

Besídka „Loučení s předškoláky“

Polláková