Informace z listopadové schůzky parlamentu

24. 11. 2014     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

V pondělí  24. 11. 2014 se uskutečnila již třetí schůzka žákovského parlamentu. Každou třídu opět reprezentovali zvolení zástupci tříd. Úkolem bylo projednání předem navrženého programu setkání. S tímto programem se mohli všichni členové parlamentu seznámit v průběhu celého minulého týdne na webu naší školy a projednat jej tak se svými třídními učiteli a spolužáky.

Program a jeho plnění:

·         jak se daří plnit úklid okolí školy – zatím se ještě na úklidu okolí školy nepodílely všechny třídy, ale podle kontroly členů parlamentu je prostor u školy v pořádku, třídy se snaží provádět úklid zodpovědně. Většinou je úklidu přítomen i třídní učitel nebo třídní učitelka.

Parlament navrhuje sankci za případné nesplnění -  pokud nebude úklid proveden v pořádku a včas, bude třídě odebrán žolík na následující měsíc. Tuto dohodu sdělí zástupci ve své třídě.

·         hodnocení akce sběr starého papíru  a rozhodnutí, kam bude směřovat  výtěžek, jakou částkou bude pokračovat  sponzorství lva v ZOO Zlín. Parlament odsouhlasil stejnou sponzorskou částku jako loňský rok. Některé třídy se do sběrové akce nezapojily značnou měrou a tak je jejich finanční částka pro sponzorství nedostačující. Chybějící peníze mohou žáci uhradit z výdělku Vánočního jarmarku, nebo chybějící částku mohou získat i jiným způsobem. Každá třída se bude na sponzorství podílet poměrnou částkou podle počtu žáků ve třídě. Úkolem zástupců parlamentu je působit dostatečně motivačně a efektivně na nezainteresované žáky /žáky nemající příliš zájem/ a docílit tak splnění cíle. Měly by fungovat myšlenky: TÁHNEME VŠICHNI ZA JEDEN PROVAZ. MÁME SPOLEČNÝ CÍL A CHEME JEJ SPLNIT!

·         jak pokračujeme ve sběru plastových víček – kontejnery - Parlament navštívila paní učitelka Šturmová a postěžovala si na nevhodné chování některých našich spolužáků, kteří vhazují do kontejnerů odpadky a zbytky jídla. Bylo domluveno, že v každé třídě bude umístěna krabice a zástupci tříd budou plastové vršky umísťovat do nich. Tyto krabice pak mohou přinést paní učitelce Štumové nebo Purgertové.

·         hodnocení akce  HALLOWEENSKÝ KARNEVAL – pochvala všem, kteří se podíleli na organizaci. Všichni organizátoři obdrží malou odměnu. Tradice konání bude zachována a příští rok bude tedy pokračovat.

·         vyhlášení soutěže „Vánoční zdobení tříd“, promyšlení kritérií soutěže, bodové hodnocení, odměny, oznámení termínu, kdy bude porota třídy hodnotit – na webu školy bude oznámení o termínu akce /poslední týden v prosinci ve škole – předběžný termín 18. 12. 2014/, porota bude hodnotit především podíl žáků na výzdobě, originalitu a nápaditost, zapojení třídy, porota se může také zeptat, kdo výrobky vytvářel a jak se podíleli třídní učitele. Ti jsou přece součástí třídních kolektivů a mohou přispět i oni svým nápadem.

·         Mikulášská nadílka a její zajištění žáky 9. tříd – v pátek 5. 12. 2014 budou vybraní žáci devátých tříd navštěvovat třídy a rozdávat odměny hodným dětem, „potrestají“ nevychovance a zlobivce. Bude vhodné, když si kolektivy tříd připraví pro Mikulášskou návštěvu pěknou písničku nebo básničku, aby si odměnu všichni zasloužili.

·         prodiskutování možnosti vyjádřit se ke všemu, co se v naší škole daří/nedaří – nástěnka typu SEMAFOR – barevné lístečky: zelené lístečky = daří se nám …, líbí se nám …, jde nám…, jsme výborní v …, zlepšili jsme se v … červené lístečky = nedaří se …, potřebujeme pomoci v …, máme zájem o …, očekáváme …, chybí nám … Na lístečky bude moci psát kdokoli ze školy, lístečky budeme umísťovat na nástěnku. Termín – leden /hodnotíme 1. pololetí/. Úkolem zástupců parlamentu bude správně vysvětlit jak postupovat při zapisování na lístečky a upozornit spolužáky, aby k tomuto hodnocení přistupovali zodpovědně a důkladně zvážili své názory, které budou zapisovat na připravené lístečky.

·         jak dále s pořízenými selfie fotkami – projednáme až v lednu

 

Různé:

Zpívání okolo VÁNOČNÍHO STROMEČKU – nutno projednat s učiteli HV, někteří učitelé mají obavu z organizace této akce /velký počet žáků, vlivy počasí atd./ - konání akce bude urychleně projednáno a včas oznámeno na webu školy.

Návrh parlamentu – poslední den školy v měsíci prosinci jen s kolektivem třídy, ne výuka – třídní učitelé včas seznámí své žáky s organizací tohoto dne.

Kamerový systém v prostorách školy nemůže být instalován.

Jídelna nemůže zatím zajistit výběr z více než dvou jídel.

Někteří žáci mají zájem o více akcí na naší škole. Zde mohou přispět především učitelé žáků těchto tříd a přijít se svými nápady. Pokud bude u našich žáků o takovou akci zájem, velmi rádi ji zařadíme do programu školních akcí. Je mezi námi spousta šikovných učitelů, kteří jsou schopni zajímavé akce zorganizovat. Parlament osloví tyto učitele a přednese návrhy na další schůzce.

                             Zápis provedla:   Hana Purgertová, vedoucí školního parlamentu