Akce školy

Akce školy během 2. pololetí školního roku 2017/2018

datum

název akce

ročník

odpovídá

Březen

5. 3.

2. Pohádkové učení

Hašová

 

Besedy v knihovně

1. -5. roč.

Svozilová

 

Literární soutěž

6. – 9. roč.

PK ČJ

 

Březen – Měsíc knihy

 

PK ČJ

 

Putování za Komenským

7. roč.

PK ČJ,

PK ČaS

 

Jazykové dopoledne

6. – 9. roč.

PK CJ

 

Matematický klokan

2. – 9. roč.

Vyučující M

 

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

2. stupeň

Cabáková

 

Exkurze – Tatra Kopřivnice

6. roč.

Straka, Habermann

 

Piškvorky

 

Purgertová

 

Fotosoutěž „Jaro“

2. stupeň

Drábek

 

Výtvarná soutěž 1. stupeň

2. stupeň

Drábek

 

Florbalový mezitřídní turnaj

2. stupeň

Andrýsková

 

Realizace jarního projektu

ŠD

vychovatelky

 

Výroba dárků k MDŽ

ŠD

vychovatelky

 

Barevné Velikonoce

ŠD

vychovatelky

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Návštěva v městské knihovně

Polláková

 

Velikonoční výstava (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková

 

Hledání velikonočního zajíčka

Polláková

 

Den otevřených dveří v MŠ

Polláková

 

Velikonoční výzdoba

 

Janík

27.3.

Konzultace pro rodiče

1. – 9. roč.

všichni PP

Duben

 

Zápis do prvních tříd

Hašová

 

Velikonoční putování

1. – 5. roč.

Hawigerová

 

Dopravní soutěž BESIP

4., 5. roč.

Bouchala

 

Beseda ve školní knihovně

 

Hawigerová

 

Fotbalový turnaj

4., 5. roč.

Bouchala

 

Návštěva služebny MP

2. roč.

Tomečková

 

Besedy s MP

3. a 5. roč.

Tomečková

 

Výuka pravidel silničního provozu s MP

4. roč.

Tomečková

 

Pěvecká soutěž DO – RE - MI

1. – 5. roč.

Dřímalová

 

Přijímací zkoušky na SŠ

 

příslušní PP

 

Den Země – v rámci hodin cizích jazyků

1. – 9- roč.

PK CJ

 

Cizojazyčná píseň

2. stupeň

Andrýsková, Preňková, Navrátilová

 

Projekt „Den Evropy“ (VMEGS)

9. roč.

Purgertová, Andrýsková

 

Projekt „Rozmanitost ekosystémů“ (EV)

6. roč.

Krausová

 

Soutěž Zlatý list

6. – 9. roč.

Krausová

 

Exkurze -  „VIDA centrum“ Brno

8. – 9. roč

Straka,

 

Návštěva SPŠ, výstava závěrečných prací

 

PK PČ

 

Animace

2. stupeň

Drábek

 

Badmintonový turnaj

 

Andrýsková

 

Gudy Cup volejbalový turnaj pro učitele

 

Andrýsková

 

McDonald Cup – fotbal pro 1. stupeň

 

Bouchala

 

Preventan Cup – vybíjená pro 1. stupeň

 

Bouchala

 

Královna koloběžka

ŠD

vychovatelky

 

Jízda na trenažeru – návštěva autoškoly (p.Trčka)

ŠD

Vítková

 

Exkurze u hasičů

ŠD

Smolová

 

Malování s malířem L. Dostálem

ŠD

Steckerová

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Exkurze u hasičů

Polláková

 

Exkurze u Policie ČR

Polláková

 

Beseda s Policií ČR

Polláková

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/2018

Polláková

 

Den Země

Polláková

 

Čáry, máry

Polláková

24.4.

Konzultace pro rodiče

1. – 9. roč.

všichni PP

Květen

14. 5.

Pohádkové učení pro přijaté budoucí prvňáky

 

Hašová

 

Projekt „Žijeme spolu“ (MKV)

3. roč

TU

 

Projekt „Jsme Evropané + Média a komunikace (VMEGS)

5. roč.

TU

 

Preventancup – turnaj ve vybíjené

4., 5. roč.

Hašová

 

Májové tvoření

1. – 5.roč.

Hawigerová

 

Plná bříška

1. – 9. roč.

Hlaváčová

 

Vyhlášení výsledků Autorské literární soutěže za 2. pololetí

 

PK ČJ

 

Exkurze Hrabyně, opevnění Darkovičky (popř. Osvětim)

9. roč.

Dohnálková, Šturmová

 

Obhajoby absolventských prací

9. roč.

TU, příslušní PP

 

Pythagoriáda – okresní kolo

5. – 8. roč.

vyučující M

 

Pangea - finále

4. – 9. roč.

vyučující M

 

Exkurze Svět techniky - Ostrava

8. roč.

Straka, Habermann

 

Fotosoutěž MÚ odbor životního prostředí

2. stupeň

Drábek

 

Pohár rozhlasu pro 2. stupeň

 

Andrýsková

 

Atletický trojboj Lolka a Bolka

1. stupeň

Andrýsková

 

Návštěva Hlohovce

 

Purgertová

 

Florbalový mezitřídní turnaj

 

Andrýsková

 

Exkurze zahradnictví

dívky 6. roč.

vyučující

 

Exkurze Landek pro zájemce

 

Straka

 

Vycházky- Zahradní architektura, Okrasné rostliny

7. roč.

vyučující

 

Ukázka výcviku psů městské policie

ŠD

Musilová

 

Výroba dárků ke Dni matek

ŠD

vychovatelky

 

Výtvarná soutěž - včela

ŠD

vychovatelky

 

Náš rodinný mazlíček

ŠD

vychovatelky

 

Zdravý životní styl – aktivity zaměřené na podporu zdraví dětí

ŠD

vychovatelky

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Besídka ke Dni matek

Polláková

 

Atletické přebory dětí

Polláková

 

Výstava dětských prací

Polláková

 

Školní výlet do ZOO Lešná

Polláková

 

Focení dětí (tablo, třídní fotka)

Polláková

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2018/2019

Polláková

29.5.

Konzultace pro rodiče

1. – 9. roč.

všichni PP

Červen

11. – 15.6.

Školy v přírodě, školní výlety

 1. – 9. roč.

TU

 

Pohádková olympiáda „Šrompiáda“

1. – 4. roč.

 

 

Hranické hry bez hranic

 

příslušní PP

 

Setkání s rodiči budoucích prvňáků

 

TU budoucích 1. tříd, Habermann

 

Projekt Holocaust (MKV)

9. roč.

Dohnálková, Šturmová

 

Projekt „Občan a jeho postavení ve městě“(VDO)

6. roč.

Janoušková, PK ČaS

 

Drama Day

 

Purgertová

 

Šromoolympiáda

6. – 9. roč.

Andrýsková

 

Dračí lodě

 

Andrýsková

 

Oslavy Dne dětí

ŠD

Sobotková

 

Příprava výzdoby na školní rok 2018/2019

ŠD

vychovatelky

 

Malá chemická olympiáda

8. – 9. roč.

Kunovská

 

Návštěva žáků a učitelů z Hlohovce

 

Purgertová

 

Den dětí ve spolupráci s Městskou policií

Polláková

 

Školní výlet za zvířátky na Potštát

Polláková

 

Besídka „Loučení s předškoláky“

Polláková

 

Hranické hry bez hranic

1. – 9.roč.

TU