Akce školy

Akce školy během 1. pololetí školního roku 2018/2019

datum

název akce

ročník

odpovídá

Září

10.9

Třídní schůzky

1. – 9. roč.

všichni PP

6.9.

Vycházka s MP – Bezpečná cesta do školy

2. roč.

Tomečková

6. 9.a7.9.

Ukázka Juda se zapojením žáků

1. - 5. roč.

Hašová

 

BESIP, p. Trčka na dopravním hřišti

4. roč.

Bouchala

 

Adaptační pobyt

6. roč.

TU, Hlaváčová

 

Slavnostní vítání prvňáčků

1. roč.

TU

 

Prvňáčkův týden

1. roč.

TU

 

Zahájení plaveckého kurzu (10 lekcí)

2. a 3. roč.

TU

20.9.

Soutěž ve šplhu – sokolovna Hranice

 

Kristek

21.9.

Chemie se nebojíme (SPŠ Hranice)

9. A

Kunovská

 

Evropský den jazyků – v rámci hodin CJ dle rozhodnutí vyučujícího

3. - 9. roč.

PK CJ

 

Fotosoutěž prázdniny

2. stupeň

Drábek

 

Foto ZOO

2. stupeň

Drábek

5.9.

Informační schůzka pro rodiče

Polláková

17. 9. -21. 9.

Barvičkování

Polláková

24.9.

Výlet do Dinoparku v Ostravě

Polláková

27.9.

Focení dětí

Polláková

Říjen

 

Burza dětských knih

 

PK ČJ

5.10.

Chemie se nebojíme (SPŠ Hranice)

9. B

Kunovská

1. - 7.10.

Logická olympiáda – školní kolo

2. – 5. roč.

TU

10.10.

Přírodovědný klokan

 

Krausová

11.10.

Koncert Pavla Nováka

2. – 5. roč.

Čevelová

 

Beseda ve školní knihovně

2. – 5. roč.

Hawigerová

12.10.

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. A

Straka

8. – 14.10.

Logická olympiáda – školní kolo

 6. – 9. roč.

vyučující M

22. – 28.10.

Logická olympiáda – školní kolo

1. roč.

TU

11. - 19.10.

Rodilý mluvčí z Anger

2. stupeň

Preňková

 

Ukázkové hodiny pro rodiče 1. tříd

1.roč.

Hlaváčová, Tyralíková

22.10.

Konzultace pro rodiče

 

všichni PP

26.10.

Umíme to s kovem a hrajeme si se dřevem

9. B

Straka

 

Halloween – v rámci hodin cizích jazyků

1. - 9. roč.

PK CJ

31.10

Halloweenský karneval

1. – 3. roč.

Hlaváčová, Reková, Grygarová

 

Projekt „Kdo jsem já“ (OSV)

4. roč.

TU, Hlaváčová

 

Projekt „Člověk na ostrově“(OSV)

7. roč.

Janoušková,

Purgertová

Janík

 

Projektová výuka „Lesní pedagogika“(EV)

1. roč.

TU

 

Zadání témat absolventských prací

9. roč.

Dohnálková,

Janoušková

 

Aktivity k 100. výročí založení republiky

 

PK Umění a kultura

 

Fotosoutěž „Podzim“

 

Drábek

 

Fotíme Hranice

 

Drábek

 

Smajlík

 

Drábek

 

IBOBR

 

Drábek

 

Soutěž - Malujeme myší

 

Drábek

 

Florbalový mezitřídní turnaj

2. stupeň

Andrýsková

 

Minifotbal

2. stupeň

Kristek

 

Prezentace středních škol na zámku

 

Krausová

 

BESIP, p. Trčka na dopravním hřišti

4. ročník

Bouchala

 

Zahájení zájmových kroužků

Polláková

 

Dopravní hřiště

Polláková

 

Drakiáda

Polláková

 

Podzimní slavnost (akce pro rodiče a sourozence)

Polláková

 

„Šikovné ruce“ (výzdoba školy)

ŠD

vychovatelky

 

Jsme jedna rodina, školní družina

ŠD

vychovatelky

 

„Šikovné ruce“

ŠD

vychovatelky

Listopad

1.11.

Halloweenská párty

4. a 5. tř.

Hašová, Hawigerová, Pavlicová

2. a 3. 11.

Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

3. – 5. roč.

Hawigerová

2.11.

Logická olympiáda – krajské kolo

2. – 9. roč.

Habermann

12.11.

Logická olympiáda – okresní kolo

1. roč.

Habermann

26.11.

Logická olympiáda - finále

1. – 9. roč.

Habermann

5.11.

Anglické odpoledne

4. - 5. roč.

Purgertová

7.11.

Anglické odpoledne

2. stupeň

Purgertová

19.11.

Pedagogická rada

 

Habermann

24.11.

„Klíče od pevnosti Šromoťák“

celá škola

Hašová

26.11.

Konzultace pro rodiče

1. - 9. roč

Habermann

30.11.

Jak to vidí roboti + zkoumáme technické materiály

9. A

Straka

 

Beseda s rodiči vycházejících žáků

 

Krausová

 

Burza škol

 

Krausová, vyučující

 

Projekt „Vesmír kolem nás“ + planetárium

5. roč.

TU

 

Slavnost Slabikáře

1. roč.

TU

 

Školní kola jazykových soutěží

2. stupeň

PK CJ

 

Školní kolo Dějepisné olympiády

8., 9. roč.

Dohnálková

 

Okrsková kola ve florbalu

 

Andrýsková

 

Florbalový turnaj DDM

2. stupeň

Andrýsková

 

Prezentace výrobků na Jarmark - zámek

 

Cabáková

 

Pískování

ŠD

vychovatelky

 

Podzimní výstava

Polláková

 

Halloween

Polláková

 

Tvořivá soutěž „Podzimní skřítek“

Polláková

 

Divadelní představení

Polláková

Prosinec

 

Mikulášská nadílka

1. -5. roč.+9. roč.

Smahlová

 

Vánoce na dědině – Rožnov pod Radhoštěm

1. a 2. roč.

Hawigerová

 

Plná bříška

1. – 9. roč.

Hlaváčová

 

Školní kolo OJČ

 

PK ČJ

14.12.

Jak to vidí roboti + zkoumáme technické materiály

9. B

Straka

do 20.12.

Pangea – ukončení registrace

4. - 9.roč

Kunovská

 

Malujeme a fotíme PF

 

Drábek

 

Net office

 

Drábek

 

IT-SLOT office

 

Drábek

 

Memoriál Vladimíra Lajdy

 

Andrýsková

 

Projekt „Dřevo náš kamarád“

 

Straka

 

Vánoční focení dětí

Polláková

 

Mikulášská nadílka (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková

 

Ježíšek ve školce

Polláková

 

Vánoce – zpívání na chodbě

 

Navrátilová Vinklarová

 

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

ŠD

vychovatelky

 

Realizace zimního projektu

ŠD

vychovatelky

 

Vánoční čarování

ŠD

vychovatelky

 

Zdobení vánočního stromečku

ŠD

vychovatelky

 

Školní kola konverzace v cizích jazycích

7. - 9. roč.

vyučující

 

Vánoce v rámci hodin cizích jazyků

 

PK CJ

Leden

7.1.

Konzultace pro rodiče

1. – 9. roč.

všichni PP

7. – 11.1.

LVK Tošovice (náhradní termín 21. -25. 1.)

5. roč.

Hašová

11.1.

Chemie se nebojíme (SPŠ Hranice)

8. A

Kunovská

25.1.

Chemie se nebojíme (SPŠ Hranice)

8. B

Kunovská

21.1.

Pedagogická rada

 

Habermann

14.1.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků

 

Habermann

 

Recitační soutěž

1. -5. roč.

Tyralíková

 

Okresní kolo Dějepisné olympiády

8., 9. roč.

Dohnálková

 

Projekt „Státy Evropy“ - zeměpis

7. roč.

Cabáková

 

Fotosoutěž „Zima“

2. stupeň

Drábek

 

Sochy ze sněhu

 

Janík

 

Florbalový mezitřídní turnaj

2. stupeň

Andrýsková

 

Školní kola konverzace v cizích jazycích

2. stupeň

vyučující

 

Školní kolo zeměpisné olympiády

2. stupeň

Cabáková

 

Zima, zimička pouští bílá peříčka (pohybové a konstruktivní aktivity ze sněhu a na sněhu)

ŠD

vychovatelky

 

Družinový karneval

ŠD

vychovatelky

24. 1.

Zahájení plaveckého výcviku

Polláková

 

Ukázková hodina v 1. třídě

Polláková

 

Zimní sportování

Polláková

 

Sportování v DDM

Polláková

 

Dětský karneval (akce pro rodiče se sourozenci)

Polláková