Partnerská návštěva ze ZŠ Hlohovec

22. 05. 2018     sekce: Akce školy     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Tento školní rok se na naší škole již po TŘINÁCTÉ setkali zástupci partnerských škol. 43 žáků, 4učitelé a pan ředitel ze Základní školy Hlohovec strávilo dva dny partnerství  ve společnosti zástupců naší školy.

17. 5. 2018 ve čtvrtek po ubytování v učebnách, dobrém obědě ve školní jídelně a po krátkém odpočinku vyrazily dva autobusy do Ostravy navštívit Velký Svět techniky. Na této interaktivní výstavě si opravdu mohl každý najít své oblíbené místo, svůj vybraný obor zájmu.  Zajímavé úkoly nabízely možnosti ke komunikaci s novými partnery ze Slovenska a pomáhaly prolomit jazykovou bariéru. Nádherným zážitkem byl naučný film o zvířecích predátorech ve 3D. Opravdu neskutečný zážitek!

Potom jsme se již těšili na film v 5D v centru Nová Karolina v Ostravě, který si každý mohl vybrat podle své volby. Vytvořené čtveřice se pak velmi rychle vystřídaly a skupiny si měly opravdu o čem vyprávět. Emotivní zážitky nám opět pomohly překonat ostych a obavy při povídání s novými lidmi.

18. 5. 2018 v pátek pracovali všichni účastníci partnerství  ve smíšených skupinách. Společně řešili  kvízové otázky s tajenkou v prostoru centra města Hranice. Pro řešení mohli používat internet, výklad učitele i služby městského informačního centra. Nejvíce však pracovali se svými znalostmi a dovednostmi. Pro slovenské přátele bylo velmi obtížné zvládnout porozumění textu v českém jazyce, a tak v každé skupině zástupci z naší školy plnili nelehký úkol, a to objasňovat daná slova a vysvětlovat vše tak, aby si navzájem rozuměli. Celkem bylo možno získat 60 bodů. Velmi mě potěšil výsledek družstva, které se umístilo na 1. místě – 55 bodů. Gratulujeme!

Děkuji všem zúčastněným projektu partnerství za zdárný průběh a splnění cílů projektu.

Poděkování patří také vedení školy, panu řediteli R. Habermannovi a p. zástupkyni M. Kučírkové, našim kuchařkám, panu uč. Janíkovi za významný podíl na organizaci akce.

Děkujeme našemu městu Hranice za poskytnutí grantové podpory, bez které by se cíle projektu nemohly uskutečňovat.

Poděkování patří v neposlední řadě také Pekárně Wellart Hranice za sponzorské „koláče“. 

Zapsala:

Hana Purgertová / koordinátorka partnerství

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články