Německo & Francie

15. 05. 2019     sekce: Akce školy     autor: Lenka Preňková     tisk: tisk článku

Ve dnech 7. – 11. 5. 2019 měli žáci naší školy možnost poznat vybrané oblasti Německa a Francie a seznámit se blíže s kulturou těchto dvou zemí. Vyzkoušeli si, jaké to je použít aktivně německý, francouzský nebo anglický jazyk.

Program poznávacího zájezdu byl velmi bohatý. Už první den navštívily děti národní park Bavorský les a a při procházce na stezce v korunách stromů poznávaly blíže přírodu a život v ní prostřednictvím interaktivních panelů. "Stromová stezka" v 8 až 25 metrech nad zemí v nedotčené přírodě v korunách stromů nabídla překrásné výhledy, lanové prvky, kymácející se lávky, visuté hrazdy a kladiny. Na závěr vystoupali žáci naší školy na stromovou věž (44 metrů), aby se mohli kochat pohledem po okolní krajině. Ještě téhož dne navštívili významné město Pasov, město na soutoku tří řek (Dunaj, Inn, Ilz), prohlédli si historické centrum starého města s barokním dómem sv. Stěpána, kde se nacházejí největší varhany na světě, viděli zbytky městského opevnění a pozdně gotickou radnici, odkud byl krásný pohled na Dolní a Horní hrad (Veste Niederhaus a Veste Oberhaus). Večer se všichni ubytovali v hotelu v Mnichově.

Druhého dne si děti užívaly všech atrakcí, které nabízí zábavní park LEGOLAND. Tento rozlehlý park je rozdělen do několika tematických celků a je neustále rozšiřován o nové atrakce: LEGO® Miniland zachycuje známá světová místa v měřítku 1:20 – na stavbu maket bylo  použito 25 milionů LEGO® kostiček. Bylo možné zahlédnout např. makety těchto pamětihodností: hamburský přístav s plovoucími loděmi, mnichovské letiště s modelem Boeingu (rozříznutého tak, že je vidět dovnitř), Největší LEGO® model světa (pět metrů dlouhý) - fotbalový stadion Allianz arena, model Frankfurtu nebo Berlína s budovou Reichstagu a televizní věží, známý zámek Neuschwanstein, nebo charakteristické exteriéry Nizozemí, Benátek či Švýcarska... LEGO® X-Treme – tato interaktivní část parku obsahuje například procházku podmořským světem ATLANTIS, horskou dráhu ProjektX, hudební nástroje z lega, které je možno ovládat, LEGO® autíčka na dálkové ovládání, jízdu na vlnách, Jet-SKI, … V LEGO® Adventure landu si ti nejodvážnější vyzkoušeli například safari projížďku mezi divokými zvířaty z lega, projížďku loďkou džunglí a následný sjezd vodním strmým korytem... Dalšími částmi jsou: Imagination, kde si lze postavit vše podle vlastní fantazie, Země rytíře, ve které si mohli někteří vyzkoušet cestu do minulosti s princeznou a rytířem, LEGO® City (město ve stylu Lega), Legoland express, Autoškola LEGO®, LEGO® továrna s ukázkou výroby kostiček Lega, Duplo Express, LEGO® Shop, Hradní divadlo a mnoho dalších atrakcí... LEGOLANDU byl věnován jeden celý den.

Další den následovaly prohlídky středověkých měst a opevnění. Pozornosti žákůneunikla ani oktogonální citadela v Neuf-Brisach, která je dílem vojenského architekta S. de Vaubana. Děti prošly uličkami městečka Eguisheim s třemi kružnicemi hradeb ze 13. století, a spoustou půvabných domů ve stylu hrázděné architektury. Nejkrásnější a nejzachovalejší město Alsaska Colmar si získalo nejvíce pozornosti. Děti zaujala především pitoreskní čtvrť Petite Venice (Malé Benátky), Place de l´Alsacienne Douane, hrázděné domy pastelových barev, Place de la Cathédrale s domy s roztomilými vývěsními štíty a podivná ulice Rue des Têtes s bývalou vinnou burzou a Maison des Têtes se šklebícími se hlavami na průčelí.

Dva dny byly věnovány Štrasburku, který je označován „křižovatkou Evropy“. V minulosti patřil střídavě Německu i Francii, což velmi ovlivnilo jeho vzhled, od roku 1988 je historické centrum Štrasburku zapsáno na seznamu UNESCO. Děti navštívily historickou část města a čtvrť zvanou „Petite France“ s mnoha kanály a také s krytými mosty Ponts-Couverts. Velkou radost udělala všem projížďka lodí po řece Ill kolem historického jádra města a návštěva katedrály Notre-Dame de Strasbourg, která pochází z 11.–15. století a je postavena z červeného pískovce.

Velmi zajímavá byla prohlídka muzea Tajemství čokolády s ochutnávkou toho nejlepšího a možností nákupu čokoládových dobrot.

Během poznávacího zájezdu se děti seznámily s historií i současností jednotlivých oblastí, používaly cizí jazyk ke komunikaci a plnily průběžně nejrůznější úkoly.

Všichni si to náramně užili.

Video Zuzky Berné ze zájezdu najdete zde.

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články