Mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka

16. 11. 2017     sekce: Akce školy     autor: Lenka Preňková     tisk: tisk článku

Simona, Agáta a DELF

Simona Hegarová a Agáta Kučerová, žákyně devátého ročníku, skládaly v pondělí 13. listopadu mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka DELF scolaire A1, kterou zajišťuje Centre international d’études pédagogiques CIEP – Mezinárodní centrum pedagogických studií (státní instituce spadající pod francouzské ministerstvo školství).

Podaří se děvčatům získat DELF: Diplôme d’Etudes en Langue Française – Diplom studií francouzského jazyka, celosvětově uznávaný diplom, potvrzující úroveň znalosti francouzského jazyka?  

Tento diplom slouží k osobním i profesním potřebám. Diplomem se lze prokázat kdekoli na světě, jeho platnost je časově neomezená, v budoucnu nejsou nutná další přezkoušení. Diplom dodává držitelům dávku sebedůvěry, je také vodítkem pro budoucí zaměstnavatele, instituce nebo dokonce frankofonní univerzity. Jeho předložením lze získat výhodnější pozice při výběrovém řízení. Lze získat až šest diplomů (úrovně A1 až C2), které jsou na sobě nezávislé a které odpovídají všem úrovním určených Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ). 

Jak se Agátě a Simoně dařilo? Spolužáci oběma dívkám položili několik otázek.

Ahoj holky, kde jste dělaly zkoušky?

Simona + Agáta: Nejdříve jsme měly podstoupit zkoušky v Ostravě, ale pak místo změnili na Olomouc. Zkoušky proběhly na Slovanském gymnáziu v česko-francouzské sekci.

Jak dlouho jste se připravovaly?

Simona + Agáta: Příprava začala před devíti měsíci. Musely jsme se učit i o prázdninách, protože některou slovní zásobu a gramatiku jsme ve škole ještě neprobírali.

V kolik začaly zkoušky?

Simona + Agáta: Začaly jsme v 9:00 společným poslechem, pak byla písemná část. Dlouho jsme čekaly na ústní zkoušku. Odpoledne jsme se konečně dostaly na řadu.

Kolik bylo účastníků?

Simona + Agáta: Kromě nás dvou tam bylo ještě dvanáct studentů z gymnázia. Takže celkem čtrnáct lidí z Olomouckého kraje.

Jak probíhala společná zkouška?

Simona + Agáta: Společná zkouška se skládala ze tří částí: porozumění ústnímu projevu (odpovídaly jsme na otázky ze čtyř krátkých okruhů, které zahrnují situace každodenního života), porozumění písemnému projevu (musely jsme odpovědět na otázky týkající se pěti psaných dokumentů) a samostatný písemný projev (vyplnily jsme formulář a napsaly několik krátkých zpráv na dané téma).

Jak jste se cítily?

Simona + Agáta: Nejdříve nás ovládla nervozita, ale potom jsme zjistily, že docela dobře rozumíme, ale raději si počkáme na výsledky.

Co bylo nejtěžší?

Simona + Agáta: Nejtěžší byla ústní zkouška (řízený rozhovor, výměna informací a simulovaný dialog).

Agáta: Já jsem šla na ústní dřív. Byla jsem úplně na nervy. Nejdřív jsem se představila a chvíli jsme si povídali o mně a mé rodině. Pak jsem si vytáhla šest lístečků se slovy, která jsem musela použít ve větách. Na závěr jsem si vylosovala dvě témata: Návštěva La Tour Eiffel a obchod se sportovními potřebami. Vybrala jsem si to první téma. Následoval hraný dialog se dvěma rodilými mluvčími. Rozuměla jsem dobře, ale problém byl v tom, že jsem neznala všechna slovíčka. Nebyla jsem si jistá, jestli mluvím k tématu.

Simona: Mám podobné zážitky. Průběh byl obdobný. Moje téma bylo: obchod se sportovními potřebami a francouzské filmy. Nepoznala jsem ani jeden film na obrázku, tak jsem byla nucená mluvit o sportovních potřebách. Vzpomněla jsem si jen na jednu věc – na plavky! A kolem plavek se točil celý rozhovor. Musela jsem také pracovat s penězi. Bylo to náročné.

Kolik bylo možné získat bodů?

Simona + Agáta: Můžete získat maximálně 100 bodů, jestliže získáte více než půlku, zkouškou jste prošli. V dílčí zkoušce, která má maximálně 25 bodů, ale nesmíte mít menší počet než pět. Kdybyste v ostatních dosáhli maxima dvaceti pěti bodů a v jedné méně než pěti, neuspěli byste.

Kdy se dozvíte výsledky?

Simona + Agáta: Bude to trvat tak tři měsíce. Prý se písemné části posílají do Francie k opravě…

Litujete toho, že jste se pustily do zkoušek?

Simona + Agáta: Ne! Byla to skvělá zkušenost.

Chtěly byste zkusit vyšší úroveň?

Agáta: No, nevím…

Simona: Nevím, možná jo.

Za odpovědi děkují: Vojtěch Beneš (IDEFIX), Vojta Humplík (CITRON) a Nicol Juráňová.

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články