Festival pedagogické inspirace

12. 11. 2017     sekce: Akce školy     autor: Radomír Habermann     tisk: tisk článku

Festival pedagogické inspirace je jedna z akcí, kterou zajišťuje projekt Pomáháme školám k úspěchu, v němž naši pedagogové pracují již od roku 2013. Festival je postaven na osvědčeném konceptu "učitelé pro učitele", V průběhu dvou festivalových dnů si téměř 800 pedagogů z celé České republiky mohlo vybrat z více než 130 praktických dílen vedených pedagogy projektových škol a dalšími lektory.

Dílny byly zaměřeny jednak oborově, jednak na zastřešující témata. V nabídce tak byly dílny věnující se problematice komunikace, sebehodnocení, vnitřní motivace, integrace, třídnímu managementu, formativnímu hodnocení, vedení lidí apod. Skvěle zorganizovaná akce na ZŠ Kunratice umožňovala každému návštěvníkovi navštívit a aktivně se zapojit do čtyř dílen. Poděkování patří zejména těm učitelům, kteří šli s kůží na trh a podělili se o své zkušenosti s pedagogy jiných škol. Za naši školu patří toto poděkování Aleně Hlaváčové a Pavlíně Kuchaříkové, které představily zájemcům své zkušenosti v oblasti párové výuky, spolupráce učitelky a vychovatelky.

V letošním třetím ročníku Festivalu byla také poprvé zařazena odborná panelová diskuse na téma "Co a jak systémově změnit, aby se zlepšila kvalita výuky a učení". Diskuse se zúčastnili ředitelé základních i středních škol (a to i ze zahraničí) a zástupci MŠMT a ČŠI.

Reportáž z Festivalu můžete zhlédnout v hlavních televizních zprávách TV Barrandov dne 10.11.2017 v čase 32:35 až 34:35.

 

Nejčtenější články