Člověk na ostrově

01. 11. 2021     sekce: Akce školy     autor: Dagmar Janoušková     tisk: tisk článku

V polovině října se žáci 7. ročníku konečně dočkali projektové výuky. Čekal je projektový den nazvaný Člověk na ostrově. Na samém začátku dne si vyzkoušeli pomocí četby z knihy Robinson Crusoe pocit ztroskotání na opuštěném ostrově, v komunitním kruhu sdíleli své prožitky, emoce, uváděli první pocity. Následně si společně vyvodili, jak řeší stresovou situaci, co jim pomáhá v běžném životě. Shodli se, že je to sport, praktické činnosti, povídání s kamarádem, hudba, procházka v lese či parku, domácí mazlíček, počítačové hry, sledování filmů apod. 

V další části se rozdělili do smíšených skupin a pokusili si představit, že společně ztroskotali na opuštěném ostrově. Začali plánovat, jak ostrov pojmenují, co na ostrově vybudují, jaké činnosti budou denně muset vykonávat, aby přežili. Zvolili si svého vůdce a rozdělili role. Brzy zjistili, jak je důležitá spolupráce, vzájemná tolerance a schopnost domluvit se. 

Potom už na skupiny čekal pan učitel Janík, který je vedl k výtvarnému ztvárnění ostrovů, pomáhal jim s různými výtvarnými nápady. Na ostrovech se objevily sopky, jeskyně, řeky, jezera, obydlí ze špejlí, ohniště i místa s pitnou vodou. 

Poslední hodina sloužila k prezentaci ostrovů, celá skupina předstoupila před třídu a pokusila se vysvětlit svůj záměr. Nakonec žáci hlasovali pro nejlepší ostrov třídy a společně hodnotili svou práci na projektu. Ostrovy si žáci vystavili na chodbě v 1. patře, aby se mohli o přestávce pochlubit svým spolužákům. 

 

 

Fotogalerie

 
 

Nejčtenější články