Jarmark se vydařil!

08. 12. 2019     sekce: Fotogalerie     autor: Tereza Cabáková     tisk: tisk článku

Vánoční jarmark na  ZŠ a MŠ  Šromotovo

Po roční pauze se na ZŠ a MŠ  Šromotovo  ve středu 4. 12. 2019 opět uskutečnil projekt Děti a Vánoce, kterého se zúčastnili všichni žáci školy i děti Mateřské školky Pastelka. Dopoledne bylo ve znamení tvořivé práce, během níž malí i velcí žáci pod vedením vyučujících zhotovovali ve 26 vánočních dílnách výrobky na odpolední vánoční jarmark.

Vytvářeli vánoční dekorace z různých materiálů, stromečky a šperky z korálků, svícny a andílky ze skla, sklenic, textilu a přírodních materiálů, věnce z vlny, přání s nitěnou grafikou. Také pekli a zdobili perníčky, vystřihovali ozdoby z papíru, vyráběli úžasné hvězdy,kočky,lyžaře, přívěsky,dřevěné kostky,či tvořili vánoční balíčky a přání na PC. Rovněž si vyzkoušeli nové výtvarné techniky, vyhledávali informace o vánočních tradicích jiných zemí a další a další činnosti. Z dílen plných pracovní pohody si děti odnesly svůj výrobek určený k odpolednímu prodeji.

Příprava jarmarku začala hned po obědě, žáci i učitelé nachystali  školní  jídelnu, paní vychovatelky ze školní družiny se postaraly o její výzdobu. Všechny třídy si připravovaly své stánky, které se prohýbaly pod tíhou spousty výrobků vytvořených nejen v dílničkách, ale i v hodinách pracovních činností a  výtvarné výchovy. A pak již všichni s netrpělivostí očekávali první návštěvníky a v množství lidí vyhlíželi své rodiče, prarodiče či kamarády.

Vše bylo nachystáno už před třetí hodinou a bylo jasné, že návštěvnost bude opět veliká. Všichni obdivovali výrobky dětí, nakupovali, kolik peněženky dovolily a jak je malí, zkušení obchodníci dokázali zaujmout. Pro všechny  byly připraveny odpolední dílny, mramorování a broušení skla, občerstvení, včetně tradičního punče, které připravily naše paní kuchařky ze školní jídelny.

Rodiče se mohli zaposlouchat do koled a vánočních písní zpívaných a hraných dětmi 2. stupně.

Celý den byl prodchnut vánoční atmosférou, nálada byla výborná a děti šťastné, že se jejich výrobky líbily a budou dělat radost novému majiteli. Vánoční jarmark se vydařil.

Děkujeme za velkou podporu všem, kteří se na náročné přípravě celého dne podíleli. Poděkování náleží vedoucím dílen za velmi pohodovou atmosféru při práci , všem zaměstnancům školy, rodičům, veřejnosti i starším žákům, kteří se pečlivě  a trpělivě starali o ty mladší. Rovněž děkujeme Sdružení rodičů a přátel školy, jež tuto akci finančně podpořilo.

Rádi bychom Vám popřáli klidné a příjemně strávené vánoční svátky v kruhu Vašich blízkých, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti  v novém roce 2020.

                                                                                                  Mgr. Terezie Cabáková

 

Fotogalerie