Závěrečná schůzka ŽP

28. 06. 2016     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Co jsme projednali:

  • Vyhodnocení sběru  –  chválíme všechny třídy naší školy, úspěšně jste se všichni zapojili do sběrového týdne, vaše získaná částka je rozdělena na příspěvek ZOO Zlín a na akce třídy a celá třída rozhodne, kam budou peníze směřovat.
  • Sponzorství lva  - ZOO Zlín Lešná – letos každá třída přispěla 200 Kč na sponzorství lva pustinného právě ze získaného obnosu za sběr papíru.
  • Nápady pro další školní rok - sepsali jsme si nápady a připomínky, které využijeme příští školní rok při tvorbě programu žákovského parlamentu.
  • Hodnocení práce ŽK v letošním školním roce – všichni aktivní členové parlamentu byli letos spokojeni se všemi akcemi, které se nám podařilo uskutečnit.
  • Poděkování všem aktivním členům parlamentu
  • Rozloučení se zástupci devátých ročníků. Letos jsme poděkovali zejména Lídě Oravové, která svým aktivním přístupem byla inspirací ostatním.
  • Výběr dobrovolníků z řad ŽP /informace o práci ŽP pro žáky 1. stupně/ - byli osloveni zástupci 8. ročníků, ti se zhostí úlohy referentů o činnosti a náplni ŽP v následujícím školním roce 2016/2017.
  • Diskuze /nápady, připomínky, prosby, myšlenky, které mě napadají, apod./ - všichni členové parlamentu dostali neobvyklý prázdninový úkol – zapisovat si své nápady pro další aktivní práci ŽP.

Děkuji zástupcům tříd za jejich kvalitní a zodpovědnou práci v letošním školním roce 2015/2016.

Užijte si pěkné prázdniny!

Hana Purgertová