Zápis z 5. schůzky žákovského parlamentu

19. 01. 2015     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Zápis z 5. schůzky žákovského parlamentu konané v pondělí 12. 1. 2015:

Druhé lednové pondělí se sešli zástupci tříd k projednání programu na další období a ke zhodnocení prosincových aktivit.

  •   Velmi se líbila Mikulášská nadílka a její zajištění žáky obou 9. tříd. Obě skupiny byly výborně připraveny. Budeme pokračovat v účasti dvou tříd, neboť  návštěva ve třídách se stihla v mnohem kratším čase a všichni si akci stihli pěkně užít.
  • Funguje sbírání plastových víček. Žáci je nosí podle návrhu: kabinet AJ nebo k paní uč. Šturmové.
  • Svědomitě dodržovat a plnit úklid okolí školy.
  • Akce „Zdobení tříd“ má ohlas u žáků 1. stupně, ti chtějí v akci pokračovat.  Žáci 2. stupně by chtěli v této aktivitě změnu – projedná se na začátku dalšího školního roku 2015/16 při vytváření programu pro celý školní rok.
  • Zpívání na schodech se líbilo, ale přesto se budeme snažit znovu prodiskutovat zpívání okolo vánočního stromečku - projedná se také na začátku dalšího školního roku 2015/16 při vytváření programu pro celý školní rok.
  •  V posledním týdnu měsíce ledna budou na prvním a druhém stupni umístěny krabice, do kterých mohou žáci vhodit lístečky se svými názory. Touto formou budeme mít další možnost vyjádřit se k tomu, co se nám ve škole daří/nedaří, co se nám líbí/nelíbí, co nám jde /nebo naopak nejde, v čem jsme výborní, v čem jsme zlepšili, nebo v čem jsme jedineční, v čem potřebujeme pomoci, o co máme zájem, co nám chybí, co bychom si přáli, co očekáváme. Na lístečky bude moci psát kdokoli ze školy. Lístečky budeme vhazovat do připravených krabic. Do zelených krabic /tak jako na semaforu ZELENÁ=GO/ budeme umísťovat pozitivní názory a do červených krabic / tak jako na semaforu ČERVENÁ=STOP/budeme dávat negativní názory. Úkolem zástupců parlamentu bude správně vysvětlit jak postupovat při zapisování na lístečky a upozornit spolužáky, aby k tomuto hodnocení přistupovali zodpovědně a důkladně zvážili své názory, které budou zapisovat na připravené lístečky. Pro tuto činnost je možné využít část třídnické hodiny.  Akce bude probíhat od 21. 1. do 28. 1. 2015.
  • V měsíci únoru budeme projednávat novou akci „BLEŠÍ  TRH“. Motivujte své spolužáky pro tuto novou akci – zájemci si už mohou připravovat věci, které by mohly na  BLEŠÍM   TRHU  najít své uplatnění.
  • Společným úkolem nás všech je přispívat k dobré atmosféře na naší škole. Chtějme všichni, ať se nám tu líbí a chodíme do školy rádi. Vyzbrojte se každý den ÚSMĚVEM,  POZDRAVTE  SE se všemi, které potkáváte, používejte kouzelná slova PROSÍM a DĚKUJI, snažte se POMÁHAT SI navzájem. Budujme si ZDRAVOU ZÁVIST  u těch, kteří naši školu navštíví nebo o ní uslyší či si cokoli přečtou :-D
  • Popřejte všem spolužákům a učitelům štěstí do nového roku!

Zápis provedla Hana Purgertová, vedoucí školního parlamentu.