Schůzka ŽP

15. 05. 2017     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

V pondělí 15. 5. 2017 se konala další schůzka ŽP

Zápis z 7. schůzky ŽP:

 1. Akce na podporu potřebným – RUN AND HELP – běželi jsme pro Boženku – náš výtěžek byl: 23 380Kč.  Akce se setkala s velkým ohlasem a líbila se.                 Jsem hrdá na všechny z vás, kteří si uvědomili, že nejsou na světě sami. Těší mě váš názor, že my zdraví máme povinnost pomáhat slabším a potřebným. Oceňuji ty děti, které věnovaly peníze i ze svých pokladniček. Blahopřeji vám za vaše rozhodnutí!
 2. Sběr papíru – květen – část peněz poputuje na sponzorství lva v Lešné, zbytek bude do fondu tříd.
 3. Focení tříd – květen.
 4. Úklid okolí školy dle rozpisu – platí dohoda dvou tříd na termínech úklidu v rámci jednoho týdne.
 5. O třídní fondy se nám skvěle stará p. Mrnuštíková v přehledných tabulkách. Děkujeme za její práci!
 6. Jsme jedna škola
 • známe se!
 • potkáváme se skoro každý den!
 • máme k sobě blízko!
 • spojuje nás mnoho společného!
 • prožíváme až hodiny na společném místě!
 • projevujme, že jsme si nějakým způsobem blízcí!
 • dejme najevo příslušnost k jedné škole POZDRAVEM!
 1. Pochvala všem žákům, kteří ukončí vyučování, po přezutí opouští budovu školy a nezdržují se na prostranství před školou.
 2. Starejme se lépe o okolí naší školy. Udržujme travnaté plochy. Pojďme chodit po chodnících a dejme šanci ozelenění pošlapaných ploch.
 3. Blíží se nám konec roku – ve třídách bilancujeme končící školní rok 2016 – 2017 a hledáme nové podněty. Všechny nápady, připomínky a spokojenost s tradičními akcemi sepisujeme společně se svým třídním učitelem nebo třídní učitelkou a samozřejmě se svými spolužáky. Všechny sepsané připomínky  je nutno odevzdat do 31. 5. 2017 / je to středa!/ Haně Purgertové!!! Buďte konkrétní, při nových nápadech uvádějte konstruktivní řešení a kdo se na akci bude podílet, organizovat ji, v jakém termínu, pro které ročníky, jak finančně či časově bude akce náročná.

Zapsala: Hana Purgertová