První schůzka ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

15. 09. 2015     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Víte, co je žákovský parlament?

ŽP je institucí všech žáků školy, přestože jeho členy jsou jen volení zástupci. V ŽP jsou zastoupeny a 3. – 9. ročníky reprezentované dvěma zástupci za každou třídu. Ostatní ročníky /1. a 2. třídy/  jsou o činnosti ŽP informovány prostřednictvím svých třídních učitelek. Schůzky se konají v pondělí 1x za měsíc, podle potřeby i častěji. Členové ŽP jsou o schůzkách informováni na stránkách naší školy a pozvánkou s programem schůzky.

Víte, jaké jsou cíle ŽP?

 • ŽP zastupuje ostatní žáky
 • ŽP předává informace mezi třídami a vedením školy
 • ŽP napomáhá ke zlepšení prostředí školy
 • ŽP pomáhá vytvářet příjemnou atmosféru a pohodu ve škole
 • ŽP se podílí na řešení některých problémů
 • ŽP zveřejňuje názory a nápady žáků
 • ŽP realizuje své projekty
 • ŽP posiluje zodpovědnost a sebedůvěru žáků

 

Víte, jaké má ŽP povinnosti?

 • ŽP spolupracuje s vedením školy, s ostatními učiteli
 • ŽP zodpovídá za své iniciativy
 • ŽP dbá na tradici a dobré jméno školy
 • ŽP reprezentuje dobře svou školu

 

Víte, jaké má ŽP práva?

 • Vyslovit svůj názor
 • Dotazovat se vedení školy a učitelů na nejasnosti spojené s provozem školy
 • Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky

 

Letošní ŽP má 34 členů:

3. A  VERA VÍTKOVÁ,  JIŘÍ WOJKOVSKÝ

3. B  KAROLÍNA JURÁSKOVÁ, ADÉLA HELSNEROVÁ

3. C  ROZÁLIE MATUŠKOVÁ, TEREZA ČEPICOVÁ

4. A  KATEŘINA KASPAROVÁ, TEREZA ŠIŠKOVÁ /PAVLA JUHAŇÁKOVÁ – podpora

4. B  VERONIKA SPILKOVÁ, VENDA ČERNOTSKÁ

4. C  LINDA HLADÍKOVÁ, RADEK NOVOTNÝ

5. A  LAURA POLNISCHOVÁ, DAVID NOVOSAD

5. B  ALŽBĚTA BAJCAROVÁ, RADEK DREISEITL

5. C  DOMINIKA LEKEŠOVÁ, SIMONA VINKLÁRKOVÁ

6. A  KLAUDIE DRABEROVÁ, TOMÁŠ NEFFE

6. B  VERONIKA DOHNÁLKOVÁ, LUCIE MENYHARDOVÁ

7. A  ADRIANA REKOVÁ, FILIP VALOUŠEK

7. B  ELIŠKA SKÁCELOVÁ, MELANIE VAŘEKOVÁ

8. A  MAGDALÉNA VOLKOVÁ, MIKULÁŠ MIČKAL

8. B  KATEŘINE TĚŠICKÁ, MARTINA GAJDOŠOVÁ

9. A  MICHAELA ŠVÁBENSKÁ, DAVID VAVŘÍK

9. B  LUDMILA ORAVOVÁ , JAN FILIPI

 

Co jsme projednali na naší první schůzce?

 • Dohodli jsme se na fotografování do vitríny žákovského parlamentu.
 • Dohodli jsme rozpis týdenních služeb úklidu kolem školy. Každá třída má přehled ve třídě na nástěnce. Těšíme se, že úklid bude probíhat tak úspěšně jako v minulém školním roce. Chválíme všechny třídy za zodpovědné plnění a přispění k pěknému okolí naší školy.
 • Hodnotili jsme zlepšení úkolníčků a diářů. http://old.zssromotovo.cz/modules/pnFCKeditor/pnincludes/editor/images/smiley/msn/regular_smile.gif 
 • Budeme zjišťovat informace o zážitcích ve 3 dnech s třídním učitelem na začátku školního roku. Zveřejníme nejlepší aktivity a zážitky.
 • 29. 9. – 2. 10. proběhne sběr starého papíru. Část výtěžku věnujeme  znovu na podporu lva v ZOO Lešná a zbývající částku budete moci využít na akce se třídou.
 • Promyslíme si Halloweenský  karneval pro žáky 1. stupně, který se uskuteční 30. října v tělocvičně naší školy. Doufáme, že se  nám tato akce podaří stejně jako vloni.
 • Zjistíme u svých kamarádů a učitelů návrhy nových akcí, které bychom mohli v tomto školním roce vyzkoušet.
 • Připomněli jsme si i schránky důvěry. Chtěli bychom, aby je naši žáci mnohem více využívali. Můžete zde dávat i své nápady pro práci parlamentu, školních novin, zájem o aktivity do výuky. Určitě pište i to, co se vám nelíbí a s čím nejste spokojeni.
 • Nadále budeme třídit plasty a využívat kontejnery, které máme na chodbách školy. Zkusme se chovat ekologicky.
 • V průběhu školního roku uskutečníme tradiční a oblíbené akce: Halloweenský karneval, Mikulášskou nadílku, soutěž „O nejlépe vánočně vyzdobenou třídu“, Vánoční zpívání, Valentýnské vzkazy, „BLEŠÍ TRH“, Aprílový den, využívání Žolíka, poděkování učitelům a vychovatelkám za jejich práci, podzimní a jarní sběr starého papíru, sběr plastových víček.

 

 

Naše motto pro září:

NESTAČÍ VĚDĚT, VĚDĚNÍ SE MUSÍ POUŽÍT.

 

Těším se na naše setkávání a vzájemné obohacování!

Hana Purgertová