Lednová schůzka ŽP

14. 01. 2016     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Druhé lednové pondělí se sešli zástupci tříd k projednání programu na další období a ke zhodnocení prosincových aktivit.

  • Budeme pokračovat v tradiční Mikulášské nadílce. Bylo schváleno, že budou opět dvě skupiny a na výběru týmů se budou podílet třídní učitelé /navrženo na prosincové schůzce/.
  • V prosinci byly vyhodnoceny a odměněny nejlépe vyzdobené vánoční třídy.
  • Pochválili jsme si dodržování úklidu okolí školy. V prosinci jsme se na úklidu /konec kalendářního roku, poslední týden školy/ podílely všechny třídy. Úklid výzdoby chodeb, tříd a také okolí školy zaměstná v tuto dobu více rukou. Tato strategie se osvědčila, a tak při rozpisu úklidu budeme na toto myslet i příští rok. I nadále sledujme, kdy která třída má na starosti úklid okolí školy a svědomitě jej dodržujme.
  • Zpívání na schodech se nám líbilo. Příští rok můžeme zkusit pověřit každou třídu přípravou jedné vánoční písničky. Třída 7. B je skvělá, když pomáhá s doprovodem na hudební nástroje. Přesto někteří  jejich náročnou přípravu dostatečně neocenili. ŽP velmi děkuje všem hudebníkům – žákům i učitelům.
  • Během měsíce ledna si společně s TU zjistíme, jakou částku máme ve svých třídních fondech/ peníze za jarní a podzimní sběr, výtěžek z jarmarku/. Plánujeme třídní výlet a tyto peníze můžeme využít právě na takovou akci
  • ŽP projevil zájem zjistit počet uživatelů WI-FI. Chtěli bychom, aby mohli být vybíráni i ti žáci, kteří uspěli v soutěžích, reprezentovali školu, nebo vykonali nějaký dobrý čin. Zatím byli vybíráni žáci podle prospěchu. Dohodneme si schůzku s p. uč. Drábkem a toto téma prodiskutujeme.
  • V měsíci únoru hodláme organizovat MAŠKARNÍ DISKOTÉKU pro žáky 4. a 5. ročníků. Navrženým termínem je 29. 2. 2016 /pondělí/. Bude nutno zjistit zájem a termín potvrdit. Zástupci oznámí do 22. 1. 2016 p. uč: Purgertové!!!!!
  • V měsíci únoru se těšíme na Valentýna. Valentýnská krabice bude připravena na přáníčka › již 4. 2. 2016. Naši spolužáci ze 7. a 8. ročníků budou na lyžařském výcviku a tak stihnou dát své dopisy do zamilované krabice taky. V průběhu celého dalšího týdne pak můžeme své obálky, obrázky atd. vkládat do Valentýnské krabice. 12. 2. 2016 budeme dopisy předávat do tříd. Sedmáci a osmáci si dopisy předají až v pondělí 15. 2. 2016.  Nezapomeňte, že „správná“ Valentýnka by měl být utajena. Ale nezapomeňte napsat čitelně jméno a třídu.
  • Připomněli jsme si blížící se akci BLEŠÍ TRH. Bude se konat v měsíci březnu nebo dubnu. Zájemci si mohou už připravovat své „zboží“.
  • Zástupci ŽP provedou ve svých třídách krátkou anketu o sledovanosti a zájmu o naši „televizi“ u vchodu do budovy./termín splnění: do 1. 2. 2016/

Přejeme všem spolužákům a učitelům dobrý  rok 2016!

—Zábava a činnost dělají hodiny krátkými!

Zápis provedla Hana Purgertová, vedoucí školního parlamentu.

Další schůzka ŽP bude 22. 2. 2016, v učebně č. 72, v 13:35.