5. schůzka žákovského parlamentu

02. 03. 2017     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

V pondělí 27. 2. 2017 se konala další schůzka ŽP

Zápis z 5. schůzky ŽP:

  1. Informace k  šatnám – nedostatky,  problémy žáků a nevhodné chování spolužáků sděleny řediteli školy, bude provedeno vhodné opatření k tomu, aby se daná rizika snížila na minimum
  2. Sběr papíru – květen
  3. Úklid okolí školy dle rozpisu - tento týden má 1. B a následující týden 1. C.   Sníh odkryl některé odhozené odpadky, a tak se těšíme, že okolí naší školy bude zdobit jen jarní tráva a kytky.
  4. Informace o třídních fondech se dozvíte u svých třídních učitelů. Využijte naspořené peníze ke svým výletům a školám v přírodě. I tento školní rok nám SRPŠ přispěje částkou 3 000 Kč. Děkujeme za příspěvek!
  5. Den učitelů – v úterý 28. 3. 2017 oslaví naši pedagogové svůj svátek. Těšíme se, že výuka bude probíhat podle Jana Ámose Komenského - ŠKOLA HROU!
  6. Akce „Blešák“ bude asi 10. 4. 2017
  7. Různé:  Chtěli bychom „pítka“ i na 2. Stupni – sděleno p. řediteli školy – bude vyhověno, prosba o možnost zavedení půjčovních hodin knihovny pro 1. stupeň   i odpoledne – budou a informace objevíte na dveřích knihovny školy.

Zapsala: Hana Purgertová