4. schůzka ŽP

11. 01. 2017     sekce: Parlament     autor: Hana Purgertová     tisk: tisk článku

Přejeme všem spolužákům a učitelům spokojený a veselý rok 2017!

Hledejte ve svém životě krásu.

Pokud se rozhodnete krásu každý den vidět, tak ji uvidíte.

Držíme Vám k tomu palce.

 

Zápis ze 4. schůzky ŽP:

  • Hodnocení Mikuláše a výzdoby tříd – spokojenost na straně žáků i učitelů, příští rok poprosit strašlivé čerty, aby se ve třídě, kde jsou hodní a spolehliví žáci, schovali za pana Mikuláše nebo zůstali za dveřmi třídy, aby se menší děti tolik nevystrašily. Velké poděkování patří žákům  9. A a 9. B za přípravu Mikulášské družiny a SRPŠ za sladké odměny. Příští školní rok bude soutěž výzdoby tříd opět podle zájmu tříd.
  • Přehled třídních fondů – pohlídat si sběr - zda už je přidána částka a výtěžek za jarmark atd. pro využití peněz na výlety, exkurze, kurzy a přednášky.
  • Hodnocení jarmarku – pokračovat, změna, nedostatky, vylepšení.  Uvažujeme o rozšíření prostoru pro prodejní stoly – je nás opravdu už mnoho! Nápady do vánočních dílen by si rády navrhly samy děti – třídy sepíší návrhy a předají členům ŽP. Chtěli bychom koordinátora - učitele, který bude zajišťovat „hladký“ průběh a dodržování časového harmonogramu – zvláště odpoledne, kdy se koná návštěva rodičů a přátel školy. Skvělé je zapojení našich zpěváků a hudebníků – děkujeme za vytvoření vánoční atmosféry a doufáme, že ve zpívání budeme pokračovat. Určitě chceme zachovat vánoční dílny, kde se sejdou děti ze všech tříd. Naše škola je skvělá v tom, že nám dává možnost takovou aktivitu zažít.
  • Dodržování úklidu – slupky, papírky od oplatků apod. Mějme okolí naší školy pěkné a přispějme k tomu svým zodpovědným přístupem!
  • Úklid aktovek před jídelnou – byly přidány police a my je využíváme! Děkujeme  vedení školy za brzké dodání požadovaných polic. Dodržujme pravidlo úklidu aktovek na určené místo.
  • Někteří žáci nevydrží středu bez mobilů – pokud si něco ŽP dohodne, je nutné to dodržovat. Učitelé nejsou od toho, aby žáky kontrolovali v tom, co si sami dají jako pravidlo. Zástupci ŽP budou působit na takovéto žáky a ostatní v kolektivu jim v tom budou pomáhat. Je nutné dokázat, že i žáci sami dokážou dodržet úmluvu. V budoucnu jsme chtěli dokonce přidat jeden den bez mobilu navíc, ale nevíme, jak to žáci bez vůle, chtějí zvládnout.
  • V naší škole se navzájem zdravíme! Jsme si navzájem partnery! Budujeme dobré mezilidské vztahy! Je přece bezva, když si navzájem mezi sebou prohodíme pár slov, uvolníme napětí, navodíme přátelskou atmosféru.
  • Úklid zapomenutých věcí!!! V průběhu tohoto týdne budou věci umístěny na lavičce vedle mříží. V úterý 10. 1. 2017 si věci prohlédnou rodiče.  Ve středu 11. 1. a ve čtvrtek 12. 1. 2017 v době velké přestávky si věci mohou vyzvednout žáci.  
  • Pololetí – písemky, zkoušení, lyžák, konzultace – diskutovali jsme, zda se objevují nějaké požadavky či problémy, ale děti si vše zvládají domluvit a učitelé se s nimi o všem dohodnou.
  • Ostatní: Zazněl požadavek na ovoce pro 2. stupeň – dotace jsou však jen pro mladší ročníky. Delší diskuze byla o problémech v prostoru šatních skříněk. Zazněly negativní  zkušenosti jednotlivých žáků.  Problémy,  které se objevují  a nevhodné chování některých spolužáků je nutné řešit.  Členové  žákovského  parlamentu si dávají za úkol pozorovat takové nesprávné chování a upozorňovat na porušování školního řádu učitelský dozor. Určitě budeme rádi pokud  kdokoli z naší školy zpozoruje takové nesprávné jednání, tak upozorní učitele na dozoru.

 

Ihned v  úterý 10. 1. 2017  jsem  informovala pana ředitele o závažnosti řešení problému v šatnách a domluvili jsme se na zavedení vhodných opatření, aby naši žáci byli v naší škole spokojeni. Tato situace bude také diskutována s kolegy učiteli na pololetní pedagogické radě. Pro žáky stále platí povinnost hlásit nedostatky či závadu ihned při jejím objevení svému třídnímu učiteli!!!

Zapsala: Hana Purgertová